Текстове на песни на Soy Luna (OST)

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A rodar mi vidaиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
иврит #1 #2
каталунски
немски
нидерландски #1 #2
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
сръбски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
италиански
Alasиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански #1 #2 #3
каталунски
немски
нидерландски #1 #2
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4 #5
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски #1 #2
Allá voyиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
италиански
каталунски
китайски
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
украински
унгарски #1 #2 #3
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Alzo mi banderaиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
каталунски
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Andaremosиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
Aquí estoyиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Borrar tu miradaиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2
турски
унгарски
френски
хърватски
Caminoиспански
Soy Luna
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Catch Me If You Canанглийски
La vida es un sueño
български #1 #2
гръцки
испански #1 #2 #3 #4
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски
Chicas asíиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
немски
нидерландски #1 #2
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2 #3
Claroscuroиспанскианглийски
български
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
Corazónиспански
Soy Luna
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Creyendo en míиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Cuando bailoиспанскианглийски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
унгарски
Cuenta conmigoиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
Decirte lo que sientoиспански
Modo amar
английски
гръцки
иврит
немски
румънски
руски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Despierta mi mundoиспански
Modo amar
английски
български #1 #2
гръцки
немски
румънски
руски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски
Eresиспански
Soy Luna
английски #1 #2 #3
български
гръцки
иврит #1 #2
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2 #3 #4 #5
украински #1 #2
унгарски #1 #2 #3
френски #1 #2 #3 #4 #5 #6
хърватски
шведски
Esta noche no paroиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2 #3
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Footlooseанглийски
La vida es un sueño
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Fush, ¡Te vas!испански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Honey Funnyиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
I'd Be Crazyиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
адунайски
I've Got A Feelingиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
Invisiblesиспански
Soy Luna
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Kanatlarтурскигръцки (кипърски)
испански
La vida es un sueñoиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки #1 #2
иврит
италиански
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски #1 #2
Lindaиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
Mano a manoиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Mi corazón hace wow wowиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
румънски
руски #1 #2
турски
унгарски
френски #1 #2
Mírame a míиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански #1 #2
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
хърватски
Mitad y mitadиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
Modo amarиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
немски #1 #2
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Música en tiиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски #1 #2
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски #1 #2
Nada me podrá pararиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Nada ni nadieиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Nadie como túиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Niet Te Stoppen [Alas]нидерландски
Soy Luna
английски
испански
румънски
френски
немски
No te pido muchoиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки #1 #2
иврит #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
Non arrenderti mai [Valiente]италианскианглийски
български
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
Piensoиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Princesaиспански
La vida es un sueño
английски #1 #2 #3
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
Prófugosиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Qué más daиспански
Música en tí
английски #1 #2
гръцки
иврит #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
български
Quédateиспански
Modo amar
английски #1 #2 #3
български
гръцки #1 #2
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Quiero verte sonreírиспански
Modo amar
английски
български
гръцки #1 #2
иврит
корейски
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Sana Nasıl Hissettiğimi Söyleтурски
Sei Unicaиталианскианглийски
гръцки
румънски
сръбски
Si lo sueñas claroиспанскианглийски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Siempre juntosиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски
Sientoиспански
Soy Luna
английски #1 #2 #3
български
гръцки
иврит
италиански
немски #1 #2
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Sin fronterasиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
френски #1 #2
Sobre ruedasиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
Sólo para tiиспански
La vida es un sueño
английски
български #1 #2
гръцки
иврит
немски
нидерландски
румънски #1 #2 #3
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
Solo tu [Qué más da]италиански, испански
Soy Luna
английски
гръцки
испански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
Solosиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
румънски #1 #2
руски #1 #2
турски #1 #2
украински #1 #2
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски
Soy yoиспански
Modo amar
английски
български
гръцки #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Strangerанглийски
La vida es un sueño
български
гръцки
испански #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2 #3
Tengo un corazónиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Tiempo de amorиспански
Modo Amar
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
турски
украински
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Todo puede cambiarиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Tu cárcelиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Tutto è possibile [Alas]италианскианглийски
български
испански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
Un destinoиспански
Soy Luna
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Un mundo idealиспанскибългарски
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
Valienteиспански
Soy Luna
английски
български
гръцки
иврит
италиански
немски #1 #2
нидерландски
персийски
португалски #1 #2
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски #1 #2
шведски
чешки
Vives en míиспански
La vida es un sueño
английски #1 #2 #3
български
гръцки #1 #2
иврит
италиански
немски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
таджикски
транслитерация
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Vueloиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Yes, I Doанглийски
La vida es un sueño
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
френски
Yo quisieraиспански
La vida es un sueño
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски
френски #1 #2 #3 #4
¿Cómo me ves?испански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
румънски #1 #2 #3 #4
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Soy Luna (OST) е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Gastón Vietto - Modo Amarиспански
Elenco de Soy Luna
английски
немски
Коментари