Реклама

Like St.Valentine (превод на български)

  • Изпълнител/група: HIM
  • Песен: Like St.Valentine 9 превода
  • Преводи: български, датски, испански, италиански, немски, руски, фински, френски, хърватски
английски
A A

Like St.Valentine

In the name of love lost I'm frozen to her and I want you to
come build me a bridge soaked in gasoline and pass the torch.
 
Hey baby let me be your Valentine, St. Valentine...
Suck the sorrow out of you and try to keep the lie alive.
Like St. Valentine
 
Like the couple from Pompei,
our drama's put on display.
Along with a dove, stuffed
In a coffin of glass entitled
"Love, Lust and the Holy Ghost".
 
Those were the days.
 
Hey baby let me be your Valentine, St. Valentine,
Suck the sorrow out of you and try to keep the lie alive.
Hey baby let me be your Valentine, St. Valentine,
Suck the sorrow out of you and try to keep a lie alive.
Like Saint Valentine.
 
Love's the only war worth dying for.
Build me up to knock me down, I'm all yours.
 
Hey baby let me be your Valentine, St. Valentine,
Suck the sorrow out of you and try to keep the lie alive.
Hey baby let me be your Valentine, St. Valentine,
Suck the sorrow out of you and try to keep a lie alive.
Like Saint Valentine.
 
Hey baby let me be your valentine, St. Valentine,
Hey baby let me be your valentine, St. Valentine,
Hey baby let me be your valentine, St. Valentine,
Hey baby let me be your valentine, St. Valentine,
Like Saint Valentine.
 
Публикувано от Dunkel EngelDunkel Engel в съб., 06/04/2013 - 16:23
превод на българскибългарски
Подравняване на параграфите

Като Свети Валентин

В името на любовта изгубена аз измръзнал съм към нея и искам ти да дойдеш
да ми построиш мост, напоен с бензин и да премеш факлата
 
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Изсмучи тъгата извън себе си и се опитай да запазиш лъжата жива
Като Свети Валентин
 
Също като двойката от Помпей,
нашата драма е поставена на показ
Заедно с гълъба, натъпкани сме
В ковчега от стъкло, озаглавен
"Любов, Похот и Светия Дух".
 
Такива бяха дните!
 
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Изсмучи тъгата извън себе си и се опитай да запазиш лъжата жива
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Изсмучи тъгата извън себе си и се опитай да запазиш лъжата жива
Като Свети Валентин
 
Любовта е единствената война, в която си струва да умреш.
Издигни ме и ме събори, аз съм изцяло твой.
 
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Изсмучи тъгата извън себе си и се опитай да запазиш лъжата жива
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Изсмучи тъгата извън себе си и се опитай да запазиш лъжата жива
Като Свети Валентин
 
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Хей, скъпа нека бъда твоя Валентин, Свети Валентин
Като Свети Валентин
 
Благодаря!
Nadellne
Публикувано от nadellinenadelline в ср., 15/10/2014 - 11:46
Коментари
Read about music throughout history