Текстове на песни на Supertramp

Supertramp
Заглавие на песента, Албум, Език
Текстове на песниПреводи
A soapbox operaанглийски
Crisis ? What crisis ?
френски
Asylumанглийски
Crime of the Century (1974)
Babajiанглийски
Even in the Quietest Moments
нидерландски
фински
Bloody Well Rightанглийски
Crime of the Century (1974)
немски
руски
френски
Breakfast in Americaанглийски
Breakfast in America (1979)
Casual Conversationsанглийски
Breakfast in America (1979)
полски
турски
френски
Child of Visionанглийски
Breakfast in America (1979)
немски
френски
Crime of the Centuryанглийски
Crime of the Century (1974)
Don't Leave Me Nowанглийски
...Famous Last Words... (1982)
гръцки
персийски
турски
Dreamerанглийски
Easy does itанглийски
Crisis ? What crisis ?
френски
Even in the Quietest Momentsанглийски
Even in the Quietest Moments
испански
унгарски
Fool's Overtureанглийски
Even in the Quietest Moments
Free As a Birdанглийски
Free As a Bird
From now onанглийски
Event in the quietest moments
полски
френски
Give a Little Bitанглийски
Even in the Quietest Moments...
Goodbye Stranger английски
Breakfast in America
Hide in Your Shellанглийски
Crime of the Century (1974)
немски
If Everyone Was Listeningанглийски
Crime of the Century (1974)
It's a Hard Worldанглийски
Some Things Never Change
международна фонетична азбука
френски
It's Raining Againанглийски
Just a normal dayанглийски
Crisis ? What crisis ?
турски
френски
Listen to Me Pleaseанглийски
Some Things Never Change
френски
Lord Is It mineанглийскииспански
френски
My Kind of Ladyанглийскииспански
Rudyанглийскииспански
Schoolанглийски
Crime of the Century
Sister Moonshineанглийски
Crisis ... What crisis?
испански
италиански
френски
Take the Long Way Homeанглийскииспански
китайски
френски
The Logical Songанглийски
Breakfast in America
Where There's a Willанглийски
Some Things Never Change
международна фонетична азбука
френски
Words Unspokenанглийски
Supertramp
гръцки
You Win, I Loseанглийски
Some Things Never Change (1997)
Supertramp е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
James Blunt - Breakfast In Americaанглийскируски
Roger Hodgson - The Logical Songанглийски
Коментари
Read about music throughout history