Tình bạn vĩnh cửu (превод на Английски)

Advertisements
Виетнамски

Tình bạn vĩnh cửu

Như vì sao kia, đang lung linh trên cao
Cả một bầu trời về đêm sắc màu
Sắc màu của những phút
giây mình ngồi kề bên nhau
Đôi bạn thân lâu, nay xem như anh em
Còn ngồi chuyện trò gần
đêm phía trước thềm
Trước thềm chất chứa bao
nhiêu kỉ niệm vui buồn
Nụ cười trên môi... (mỗi khi)
Gặp mặt luyên thuyên... (mỗi khi)
Đọng lại trong ta biết bao
niềm vui... (khó khó quên)
Một ngày chia xa... (Nhớ nhau)
Kỉ niệm trôi qua... (Nhớ nhau)
Nhận ra khi buồn vui bỗng có nhau
 
You are my best friend ever
in all over the world....
You are my way, you are my
way, bạn của tôi luôn ở đây.
You are my best friend ever
in all over the world....
Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi.
Mong tình bạn bền dài
lâu...oh..oh...ohhh
 
Như vì sao kia, đang lung linh trên cao
Cả một bầu trời về đêm sắc màu
Sắc màu của những phút
giây mình ngồi kề bên nhau
Đôi bạn thân lâu, nay xem như anh em
Còn ngồi chuyện trò gần
đêm phía trước thềm
Trước thềm chất chứa bao
nhiêu kỉ niệm vui buồn
Nụ cười trên môi... (mỗi khi)
Gặp mặt luyên thuyên... (mỗi khi)
Đọng lại trong ta biết bao
niềm vui... (khó khó quên)
Một ngày chia xa... (Nhớ nhau)
Kỉ niệm trôi qua... (Nhớ nhau)
Nhận ra khi buồn vui bỗng có nhau
 
You are my best friend ever
in all over the world....
You are my way, you are my
way, bạn của tôi luôn ở đây.
You are my best friend ever
in all over the world....
Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi.
Mong tình bạn bền dài
lâu...oh..oh...ohhh
 
Mãi mãi cùng bạn, mãi mãi cùng
bạn, best friend forever love
Mãi mãi cùng bạn, mãi mãi cùng
bạn, best friend forever love
Mãi mãi cùng bạn, mãi mãi cùng
bạn, best friend forever love
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Четв, 20/12/2018 - 02:09
Подравни параграфите
превод на Английски

Eternal Friendship

These stars are flickering overhead, entire night sky is full of colors,
colors of moments we sit next to each other.
Best friends, see each other as brothers,
sit and talk all night long on the doorstep
the doorstep of numerous happy and sad memories....
Smile on the lips (everytime), meeting and chatting (everytime), remains in us so much joys......un-unforgettable
One day we're apart (remember!) Memories fade away (remember!)
Realize that we need each other whenever happy or sad...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, you and me are always here.
You are my best friend ever in all over the world
Since long time ago, long ago. Let's wish our friendship will last forever.
 
These stars are flickering overhead, entire night sky is full of colors,
colors of moments we sit next to each other.
Best friends, see each other as brothers,
sit and talk all night long on the doorstep
the doorstep of numerous happy and sad memories....
Smile on the lips (everytime), meeting and chatting (everytime), remains in us so much joys......un-unforgettable
One day we're apart (remember!) Memories fade away (remember!)
Realize that we need each other whenever happy or sad...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, you and me are always here.
You are my best friend ever in all over the world
Since long time ago, long ago. Let's wish our friendship will last forever.
 
Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.
Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.
 
Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Четв, 20/12/2018 - 14:48
Моля, помогнете "Tình bạn vĩnh cửu" да бъде преведена
See also
Коментари