Sitar Tan - 乌兰巴托的夜 (Wū lán bā tuō zhī yè)

Реклама
китайски/романизация/транслитерация
A A

乌兰巴托的夜 (Wū lán bā tuō zhī yè)

你走了那么多年 你还在我的身边
那一天你微笑的脸
如今闭上眼我还能看得见
 
穿过狂野的风 你慢些走
我用沉默告诉你 我醉了酒
 
乌兰巴托的夜 那么静那么静
连风都听不到 听不到
飘向天边的云
你慢些走 我用奔跑告诉你 我不回头
 
乌兰巴托的夜
那么静那么静
连云都不知道 不知道
 
乌兰巴托的夜
嘿 你在
你在这世界
每个角落存在
嘿 你在
你穿过风
穿过云 穿过一切 回来
 
乌兰巴托的夜
那么静那么静
连风都听不到 听不到
 
乌兰巴托的夜
那么静那么静
连云都不知道 不知道 
 
我们的世界改变了什么
我们的世界期待著什么
我们的世界剩下些什么
我们的世界 只剩下荒漠
 
穿过旷野的风
你慢些走
唱歌的人不时掉眼泪
 
Публикувано от Vesna7НикаVesna7Ника в съб., 28/10/2017 - 09:03
Последно редактирано от Joyce SuJoyce Su на четв., 27/06/2019 - 18:05
Благодаря!получил/а 2 благодарности

 

Реклама
Видео
Sitar Tan: Топ 3
Колекции, включващи „乌兰巴托的夜 (Wū lán bā ...“
Коментари