Till The End Of The Moon (ost) - 寻常歌 заявка за транскрипция

Придържайте се към формата, който се използва за имената на изпълнителите в уебсайта. Моля, оставете това поле празно, ако не сте сигурен/а кой изпълнява песента.
Моля, изберете „неизвестен“, ако не сте сигурен/сигурна за езика на песента.
Избиране на език
Тази транскрипция е предоставена автоматично с помощта на изкуствен интелект и е много вероятно да съдържа грешки и неточности. Моля, проверете я обстойно, преди да я публикувате.
Текстът е прекалено кратък, съжаляваме
Коментари