Time of Sorrow (오월애 (俉月哀)) (превод на Руски)

Advertisements
превод на Руски

time of sorrow

Версии: #1#2
кырипда нэга норыль тонанда
амурон инсадо мот хан чхе норыль туго канда
чхамнында нега пого щипда
не кётхе то момульго щипда муотто халь суга опта
 
тащи пуль су опсыль коман
катон урийе ибёльдо кёльгук помпарами пуровачжё
тащи саранханын кы наль
ёчжони нон кы чарие иссо чуо урига пёнчхи анке
 
хыналлёган чо ккочхип ттара
нова хамкке чхумыль чхунда кынальчхором yeah
кы киок соге арымдаптон уринын
касым кхипи мудодунда yeah
 
ooh ooh ooh yeah
чигым пода то мощикке
нега тащи парабоге
ooh ooh ooh yeah
нунмурын поичжи анке
чигым твиторапочжи аныльке
 
хана, туль, сет
инсениран сонтхеги ёнсогирэ
сараниран мидыль, пэрё, ёнсо, ихэ
щиганиран мот согиндэ мосуни твен мосып
ичже мот сумгиль тхени щидын ккосони твэ
 
каккым чинаган кейчжольчхором
тащи турпогиль парэ оккэномо
тыге твенын сощиге нега пурова
хыллин нунмульманкхым не хэнбокыль пильго тто пиро
 
тащи пуль су опсыль коман
катон урийе ибёльдо кёльгук помпарами пуровачжё
тащи саранханын кы наль
ёчжони нон кы чарие иссо чуо урига пёнчхи анке
 
хыналлёган чо ккочхип ттара
нова хамкке чхумыль чхунда кынальчхором yeah
кы киок соге арымдаптон уринын
касым кхипи мудодунда yeah
 
нунмури ипсуре мэчхё
кы масын талькхомхаль ппонхэссо
и чондомён арымдаун ибёри твегессо
that's all
 
чигым пода то мощике
нега тащи парапоге
 
парапоге мандыро
кидариге хан тамборо
нэ ппёва сарыль ккакымё
чо паккиро drop it on me
 
нунмурын поичжи анке
чигым тветорапочжи аныльке
 
чамщиман аннён
и щигани чинамён пуль су икирыль
идэро аннён
оныльдо кырипко кырипта но
 
хыналлёган чо ккочхип ттара
нова хамкке чхумыль чхунда кынальчхором yeah
кы киок соге арымдаптон уринын
касым кхипи мудодунда yeah
 
урига хамккехан наль чинан киок та
тугога тугога хэнбокхагиль
урига хамккехан наль чинан киок та
тугога тугога хэнбокхагиль парэ
 
Пуснато от time of sorrow в Срд, 20/06/2018 - 08:15
Корейски

Time of Sorrow (오월애 (俉月哀))

Още преводи на "Time of Sorrow (오월애 ..."
Рускиtime of sorrow
See also
Коментари