Текстове на песни на Tiziano Ferro

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
10 piegamenti!италиански
111 (2003)
английски
испански
португалски
сръбски
турски
13 anniиталиански
111 (2003)
английски
испански
португалски
турски
A Casa en Navidadesиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
италиански
A mi edadиспански
A mi edad (2009)
английски
български
португалски
турски
À mon âge (Alla mia età)френски, италиански
Alla mia età (2008)
турски
A Ti Te Cuido Yo (Lento/Veloz)испански
Il Mestiere della Vita: Urban vs Acoustic (2017)
английски
Accetto miracoliиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански #1 #2
португалски
румънски
унгарски
японски
Acepto Milagrosиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
сръбски
Alla mia etàиталиански
Alla mia età (2008)
албански
английски
български
гръцки
испански
китайски
ломбардски
немски
нидерландски
полски
португалски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Alucinadoиспански
Rojo relativo (2002)
английски
италиански
турски
Alucinado (versione trilingue)испански
Amici per erroreиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
Amigos por Erroresиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Angelo mioиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
испански
унгарски
френски
Apaixonadoпортугалски
Romance Relativo
испански
Assurdo pensareиталиански
Alla mia età (2008)
английски
гръцки
испански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
френски
български
Baciano le donneиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
руски
турски
френски
сръбски
Báilame a Míиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Balla per meиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
руски
турски
български
чешки
Boom boomиталиански
Rosso relativo (2001)
английски #1 #2
турски
Breathe Gentleанглийски, италиански
Alla mia età (2008)
английски
италиански
португалски
румънски
украински
френски
хърватски
Buena (Mala) Suerteиспански
Acepto milagros (2019)
португалски
Buona (Cattiva) Sorteиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански #1 #2
португалски
руски
украински
френски
Casa a Nataleиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
Casa è vuotaиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
френски
Casiиспански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
Centoundiciиталиански
111 (2003)
английски
испански
немски
сръбски
турски
хърватски
чешки
Chi non ha talento insegnaиталиански
111 (2003)
английски
испански
португалски
турски
Come farebbe un uomoиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
Demasiado buenoиспански
El amor es una cosa simple (2012)
английски
португалски
унгарски
Desde Mañana No Lo Séиспански
111 Ciento Once (2003)
Deslizas otra vezиспански
A mi edad (2009)
Despidiendoteиспански
Nadie está solo (2006)
английски
Di piùиталиански
Rosso relativo (2001)
английски
турски
унгарски
Difendimi per sempreиталиански
TZN - The Best Of Tiziano Ferro (Spanish Edition)
английски
унгарски
E fuori è buioиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
испански
немски
нидерландски
португалски
румънски
турски
унгарски
E Raffaella è miaиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
сръбски
френски
Ed ero contentissimoиталиански
Nessuno è solo (2006)
албански
английски #1 #2
арабски
испански #1 #2
немски
персийски
полски
португалски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
български
El amor es una cosa simpleиспански
El amor es una cosa simple (2012)
английски
сръбски
El confineиспански
Rojo relativo (2002)
унгарски
El consuelo (Versión solo)испански
El Oficio de la Vida (2017)
El finиспански
El amor es una cosa simple (2012)
английски
каталунски
El miedo no existeиспански
A mi edad (2009)
английски
португалски
El oficio de la vidaиспански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
унгарски
El regalo más grandeиспански
A mi edad (2009)
английски
български
италиански
персийски
португалски
турски
хърватски
En Mitad del Inviernoиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Encantoиспански
TZN - The Best Of Tiziano Ferro (Spanish Edition)
Epicиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
португалски
руски
Eri come l'oro ora sei come loroиталиански
111 (2003)
английски
испански
португалски
турски
хърватски
Esmeraldaиспански
El amor es una cosa simple (2012)
английски
португалски
Fotografie della tua assenzaиталиански
Alla mia età (2008)
английски #1 #2
испански
немски
португалски
украински
хърватски
Già ti guarda Aliceиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
испански
португалски
украински
хърватски
Giugno '84италиански
111 (2003)
английски
венециански
испански
немски
португалски
френски
сръбски
Hai delle isole negli occhiиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
гръцки
испански
немски
португалски
руски
турски
украински
Il bimbo dentroиталиански
Rosso relativo (2001)
английски
гръцки
испански
немски
португалски
турски
Il cielo – Gli occhiиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
португалски
Il confineиталиански
Rosso relativo (2001)
английски
испански
немски
португалски
сръбски
унгарски
хърватски
Il confortoиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски #1 #2 #3
испански
ломбардски
немски
португалски #1 #2
руски
словашки
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
Il destino di chi visse per amare.италиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
португалски
Il mestiere della vitaиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
български
гръцки
испански
немски
португалски
унгарски
френски
Il regalo più grandeиталиански
Alla mia età (2008)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
български
гръцки
испански
немски
персийски
полски
португалски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
японски
Il sole esiste per tuttiиталиански
Alla mia età (2008)
английски
испански
немски
полски
португалски
турски
унгарски
грузински
Il tempo stessoиталиански
Alla mia età (2008)
английски
португалски
украински
сръбски
Il ventoиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
английски
испански
турски
унгарски
френски
Imbranatoиталиански
Rosso relativo (2001)
английски #1 #2 #3 #4 #5
испански
немски
персийски
португалски
румънски
руски #1 #2
турски
унгарски
френски
хърватски
чешки
тагалог (диалекти)
Imbranato (Français)френски
Rosso relativo (Édition française)
Imbranato (Italiano/français)френски, италиански
Rosso relativo (Édition française)
английски
испански
унгарски
In bagno in aeroportoиталиански
111 (2003)
английски
немски
португалски
сръбски
In mezzo a questo invernoиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
португалски
унгарски
Incantoиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
английски #1 #2 #3
гръцки
португалски
сръбски
турски
френски
Indietroиталиански
Alla mia età (2008)
английски #1 #2
испански
немски
полски
португалски
турски
унгарски
френски
Interludio: 10.000 scuseиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
испански
португалски
Karmaанглийски
L'amore è una cosa semplice (2011)
испански
италиански #1 #2
португалски
L'amore è una cosa sempliceиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
беларуски
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2
L'olimpiadeиталиански
Rosso relativo (2001)
английски
португалски
гръцки
нидерландски
сръбски
фински
L'ultima notte al mondoиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
португалски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
български
La diferencia entre tú y yoиспански
La diferencia entre tú y yo (2011)
английски
унгарски
La differenza tra me e teиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски #1 #2
гръцки #1 #2
испански
каталунски
немски #1 #2
нидерландски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2
японски
полски
La fineиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
испански
полски
La olimpiadaиспански
Rojo relativo (2002)
английски
унгарски
La paura che...италиански
Nessuno è solo (2006)
английски #1 #2 #3
немски
нидерландски
румънски
френски
хърватски
La paura non esisteиталиански
Alla mia età (2008)
английски #1 #2 #3
испански
немски
португалски
румънски
сръбски
украински
La traversata dell'estateиталиански
Alla Mia Età (2008)
английски
испански
немски
полски
португалски
сръбски
La tua vita interaиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
португалски
La tua vita non passeràиталиански
Alla Mia Età (2008)
английски #1 #2 #3
испански
немски
персийски
полски
португалски
руски
унгарски
френски
La Última Noche del Mundoиспански
El amor es una cosa simple (2012)
английски
Latinaиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
английски
испански
португалски
френски
Le 3 parole sono 2италиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
португалски
Le cose che non diciиталиански
Rosso relativo (2001)
английски #1 #2
български
немски
португалски
сръбски
турски
Lento/Veloceиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски #1 #2
испански
ломбардски
португалски
унгарски
френски #1 #2
руски
Lento/Velozиспански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
италиански
Liebe ist einfach [L'amore è una cosa semplice]италиански, немски
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
Lo stadioиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
английски
испански
немски
нидерландски
полски
португалски
турски
Ma so proteggertiиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
испански
немски
португалски
турски
Mai nataиталиански
Rosso Relativo (2001)
английски
немски
португалски
сръбски
Mi Abuelaиспански
111 Ciento Once (2003)
Mi credoиспански
Nessuno è solo (2006)
английски
Mi Segunda Pielиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Mi sono innamorato di teиталиански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
гръцки
испански
полски
руски
Mia nonnaиталиански
111 (2003)
английски
Mio fratelloиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
португалски
унгарски
френски
My Steeloиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
No escaparé nunca másиспански
TZN - The Best Of Tiziano Ferro (Spanish Edition)
английски
италиански
No me lo puedo explicarиспански
Ciento once (2003)
английски #1 #2 #3 #4
български
руски
турски
унгарски
Non me lo so spiegareиталиански
111 (2003)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
български
испански
немски
норвежки
португалски
руски
турски
украински
унгарски #1 #2
френски
Ora perdonaиталиански
Rosso relativo (2001)
английски
испански
Paura non hoиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
португалски
сръбски
турски
украински
Per dirti ciao!италиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски #1 #2
гръцки
испански
персийски
португалски
сръбски
турски
френски
чешки
Per un po' spariròиталиански
Alla mia età (2008)
английски
испански #1 #2
немски
португалски
сръбски
Perdoaпортугалски
Rosso relativo (2001)
английски
унгарски
Perdonaиспански
Rojo relativo (2002)
каталунски
унгарски
Perdono (English version)английски
Rosso relativo – Eastern Europe edition
португалски
унгарски
Perdono (French/Italian)френски
Rosso Relativo - French edition
английски
каталунски
унгарски
гръцки
Perdono (Version française)френски
Rosso Relativo - French edition
Perversoиспански
Ciento Once (2003)
английски
сръбски
турски
Podríamos regresarиспански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
португалски
Potremmo ritornareиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски #1 #2 #3
арабски
гръцки
испански
каталунски
немски
португалски #1 #2
словенски
турски
унгарски
френски
хърватски
Primavera non è +италиански
Rosso relativo (2001)
английски
португалски
Quando ritorneraiиталиански
TZN – The Best of Tiziano Ferro (2014)
английски
испански
Quasi quasiиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски #1 #2
беларуски
испански
немски
португалски
румънски
руски
турски
френски
Questione di feelingиталиански
Cover
английски
руски
Quien No Tiene Talento Enseñaиспански
111 Ciento Once (2003)
английски
Quiero vivir con vosиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
португалски
украински
Rojo Relativoиспански
Rojo relativo (2002)
Romance Relativoпортугалски
Rosso Relativo - Portuguese Edition
английски
Rosso relativoиталиански
Rosso Relativo (2001)
английски #1 #2
гръцки
испански
немски
турски
хърватски
руски
Rosso relativo (Italiano/français)френски
Rosso relativo (Édition française)
Rosso relativo (Version française)френски
Rosso Relativo - French edition
унгарски
Salutandotiaffogoиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски #1 #2
босненски
испански
немски #1 #2
португалски
унгарски
хърватски
Scivoli di nuovo италиански
Alla Mia Età (2008)
английски #1 #2 #3 #4
гръцки
немски
нидерландски
португалски
сръбски
турски
френски
чешки
български
унгарски
Se il mondo si fermasseиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro
английски
португалски
турски
Seconda pelleиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
турски
Senza scappare mai piùиталиански
TZN - The Best of Tiziano Ferro (2014)
английски
гръцки
испански
португалски
турски
френски
хърватски
Sere nereиталиански
111 (2003)
английски #1 #2 #3 #4 #5
гръцки
гуджарати
испански
китайски
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
Si no hubiera nacidoиспански
Rojo relativo (2002)
английски
португалски
Smeraldoиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
испански
португалски
френски
Soul-dierанглийски
Rosso Relativo (2001)
италиански
хърватски
Stop! Dimenticaиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
български
испански
португалски
сръбски
турски
унгарски
фински
хърватски
чешки
Tarantola d'Africaиталиански
Nessuno è solo (2006)
английски
испански
немски
нидерландски
Tardes negrasиспански
Ciento once (2003)
английски
хърватски
Te tomaré una fotoиспански
Nadie está solo (2006)
английски
руски
турски
унгарски
хърватски
Temple barиталиански
111 (2003)
английски
Ti scatterò una fotoиталиански
Nessuno è solo (2006)
албански
английски #1 #2 #3 #4
гръцки #1 #2
испански
немски #1 #2
персийски
португалски
румънски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Ti voglio beneиталиански
111 (2003)
английски
гръцки #1 #2
персийски
турски
Troppo bene (Per stare male)италиански
Il mestiere della vita (2016)
Troppo buonoиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
испански #1 #2
немски #1 #2
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
TVMиталиански
L'amore è una cosa semplice (2011)
английски
гръцки
испански
немски
португалски
турски
Un estadioиспански
TZN - The Best Of Tiziano Ferro (Spanish Edition)
английски
италиански
португалски
Un Hombre Popиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Un uomo popиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
Une pour toi, une pour moi (Perverso)френски
111 Ciento Once (2003)
английски
турски
Vai ad amartiиталиански
Accetto miracoli (2019)
английски
испански
руски
таджикски
Valore assolutoиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
турски
Ve a Quererteиспански
Acepto Milagros (2019)
английски
Xdonoиталиански
Rosso relativo (2001)
английски #1 #2 #3 #4
гръцки #1 #2
испански
каталунски
немски
полски
португалски
румънски
сръбски
транслитерация
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
Xversoиталиански
111 (2003)
английски #1 #2
испански
португалски
турски
Y está oscuroиспански
Nadie está solo (2009)
английски
Y estaba contentisimoиспански
Nadie Está Solo (2006)
английски
турски
хърватски
¡Te digo adiós!испански
El amor es una cosa simple (2012)
турски
унгарски
«Solo» è solo una parolaиталиански
Il mestiere della vita (2016)
английски
испански
немски
португалски
руски
френски
«Solo» es sólo una palabraиспански
El Oficio de la Vida (2017)
английски
италиански
Tiziano Ferro в съвместни песниПреводи
Artisti uniti per l'Abruzzo - Domani 21/04.2009английски, италиански, салентинскианглийски #1 #2
немски #1 #2
португалски
сръбски
френски
Elisa (Italy) - E scopro cos'è la felicitàиталиански
L'anima vola (2013)
английски
испански #1 #2
немски
нидерландски
португалски
френски
Fiorella Mannoia - Il re di chi ama troppoиталиански
Il movimento del dare
английски #1 #2
испански
португалски
Baby K - Killerиталиански
Una seria
английски
гръцки
испански
немски
турски
френски
Giusy Ferreri - L'amore e basta!италиански
Gaetana
английски
нидерландски
португалски
украински
Laura Pausini - No me lo puedo explicarиспански
Yo Canto (2006)
английски
Laura Pausini - Non me lo so spiegareиталиански
Io Canto (2006)
Luca Carboni - Pensieri al tramontoиталиански
...Le Band Si Sciolgono (2006)
английски
Baby K - Sei solaиталиански
Una seria
английски
гръцки
Marracash - Senza un posto nel mondoиталиански
Status
английски #1 #2
Tiziano Ferro е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Pierangelo Bertoli - A muso duroиталиански
A Muso Duro (1979)
английски #1 #2
испански
полски
португалски
румънски
френски
Gianna Nannini - Amica miaиталианскинемски
Silvina Magari - Casiиспански
Lo que dicen en las pelis
английски
Luigi Tenco - Mi sono innamorato di teиталиански
Ti Ricorderai Di Me... (1967)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
румънски
руски
турски
френски
хърватски
японски
Nino Manfredi - Tanto pe' cantàиталиански, италиански (римски диалект)
Коментари
Read about music throughout history