Споделяне
Font Size

Текст на „你“

你,从天而降的你
落在我的马背上
如玉的模样,清水般的目光
一丝浅笑让我心发烫
 
你,头也不回的你
展开你一双翅膀
寻觅着方向
方向在前方
一声叹息将我一生变凉
 
你在那万人中央
感受那万丈荣光
看不见你的眼睛
是否会藏着泪光
 
我没有那种力量
想忘也终不能忘
只等到漆黑夜晚
梦一回那曾经心爱的姑娘
 
你,从天而降的你
落在我的马背上
如玉的模样,清水般的目光
一丝浅笑让我心发烫
 
你,头也不回的你
展开你一双翅膀
寻觅着方向
方向在前方
一声叹息将我一生变凉
 
你在那万人中央
感受那万丈荣光
看不见你的眼睛
是否会藏着泪光
 
我没有那种力量
想忘也终不能忘
只等到漆黑夜晚
梦一回那曾经心爱的姑娘
 

 

Преводи на „你 (nǐ)“
Коментари