UN Village (транслитерация)

Реклама
транслитерация
A A

UN Village

Navigation Доксодан орини гонуоныро
Нурыго эксэрыль бальба
Наман альго иттон гыгосын now
Модуга оллагарё хагеччи
Одисодынчжи everywhere, anywhere
Ольмадынчжи боё
Girl we need to be romantic Хами
Пирёхан щичжомия
 
Ими альго иссоттаго хэдо
Чоым ныккинын гибуныро
Ноль ридыхальге lean on me
Наегеман ное тыкпёран щиганыль
Понель су иннын чжагёги иттан голь нан ара
I know that, I know that, I know
Кырэ урин чжигым
 
Ханнамдон UN Village hill
Ондогесо тарыль помё
You and me, mm, yeah
UN Village hill, ay
Нарани урин дарыль бомё
You and me relax and chilling, ay, yeah
 
Уанбёкхан мосыбыль ноеге боичжин аныль коя
Чигым и сунган манкымын модын голь
Хыллоганын дэро пунын госыро парами
Сараныль соксагиль ттэ нан уонхэ
Мущимхадон нэ нунбичи наль сарананда
Марыль ханын сунганыль
 
Ими альго иссоттаго хэдо
Чоым ныккинын гибуныро
Ноль ридыхальге lean on me
Наегеман ное тыкпёран щиганыль
Понель су иннын чжагёги иттан голь нан ара
I know that, I know that, I know
Кырэ урин чжигым
 
Ханнамдон UN Village hill
Ондогесо тарыль помё
You and me, mm, yeah
UN Village hill, ay
Нарани урин дарыль бомё
You and me relax and chilling, ay, yeah
 
Rolling, rolling, rolling hills
Губуль губуран ондогыль ттара
Rolling, rolling, rolling hills
Орыда бомён кочжаннан гародын пуль
Ханага боимён кы арэесо light ыль кко
Игосын чунбуни но ханародо хуананикка
 
Ханнамдон UN Village hill
Ондогесо тарыль помё
You and me, mm, yeah
UN Village hill, ay
Нарани урин дарыль бомё
You and me relax and chilling, ay, yeah
 
Благодаря!
получил/а 11 благодарности
Публикувано от 선인장선인장 в съб., 31/08/2019 - 03:02

UN Village

Коментари