Why Not Me? (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

چرا من نه

Версии: #1#2
فرار های شبانه بدون تو
با سایه هایی که بر روی دیوار است
من دارم به سختی از ذهنم کار میکشم که چگونه سقوط نکنم
به من گفتی که عاشقتم ولی الان میگی که برات یه دوستم
دل من شکسته و تکه تکه شده
 
چون میدونم من هیچ وقت دلم را آزاد و رها نکردم
و روحم بین عشقی واقعی و تنهایی به دام افتاده بود
وقتی چشمانم را می بندم بهترین داستان خوانده میشود
ولی وقتی بیدار میشم میبینم در این دنیا بهترین آرزو های من نقش بر اب شده
 
چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا
 
من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟
 
پس فردا باز هم در این اطراف خواهم بود
تا وقتی داری می افتی بگیرمت و مراقبت باشم
تو میگفتی که ما همیشه با هم خواهیم بود و عشقمان جاودانه است
منسعی میکردم خودم را بالا بکشم ولی فکر به اینکه
تو هیچ وقت منو درک نکردیداره منو در خودش غرق میکنه
و ذوحم بین عشقی واقعی و تنهایی به دام افتاده بود
وقتی چشمانم را می بندم بهترین داستان خوانده میشود
ولی وقتی بیدار میشم میبینم در این دنیا بهترین آرزو های من نقش بر اب شده
 
چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا
 
من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟
 
تو هرگز نخواهی دانست
تا کجا ها میتوانیم با هم برویم
و هرگز نخواهی دانست
تا کجا ها میتوانستیم با هم باشیم
 
چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا
 
چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا
من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟
 
Пуснато от Samane.ztSamane.zt в Четв, 21/10/2010 - 18:55
АнглийскиАнглийски

Why Not Me?

Коментари