Wojna (превод на иврит)

Реклама
Включил/а опцията за проверка на превода
превод на ивритиврит
A A

המלחמה

אני חי בכיסוי יער עבות
בלי לדעת שקיימת מכונה ושכל.
אני מזהה קיום האייל לפי עקבות הדשן.
אני הורג דגים, שוטף את הדם במים.
אני רואה איך הנץ מרוקן קינים
והאגם מגלה את מסלול הלוטרה
ואני יודע, בהרימי מבט לכוכבים,
שאין הם רק רגבי אזוב בוער -
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
 
אצטופף אל האש כל ערב
תוך מלמול תפילות שהמצאתי בחופזה.
אני מפחד מחושך ומהמולת המרדף -
מעטים הדברים, שלא אחוש בהם מראש.
אני קיים – זה מספיק, שיתקיים העולם,
אני מנבא בקליפת עץ הנזרקת לתוך להבה
ורואה בתוכי טרוף וסדר,
כפי שבמראת האש אני רואה להט וקור -
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
 
האנשים הם רעים – מכיר בודדים שהם טובים.
אינם הורגים נשר כדי שיהיו להם כתרי נוצות,
וגזע המנצחים לא יצלח להביט בנפשם.
האל שלהם אוהב אדם – לא אנושות או עם.
בשכל הזוחלים שלטת אימה,
לעת קיץ, בדרכים המרוצפות עשב
ומוצפות אור השמש
הליכתם השלווה אינה משאירה עקבות -
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
לכן הנני מאמין בנס ובאמת הנבואות.
 
Публикувано от IsraelWuIsraelWu в пет., 20/09/2019 - 11:26
Авторът на този превод е включил опцията за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Още преводи на „Wojna“
иврит IsraelWu
Jacek Kaczmarski: Топ 3
Коментари