You Say (превод на Тонгански)

Advertisements
превод на Тонгански
A A

Folofola'i Koe

Ku tau'i he 'uu le'o 'i loto he'eku 'atamai, 'a ia 'oku pehē 'oku 'ikai fe'unga au
Loi taki taha kotoa pe 'oku pehē mai 'e 'ikai fakatatau'i au ki he'eku lelei lahi
Ka ko au pē kapau 'oku lahi ange 'i he fua'i koloa kotoa pe 'i he fua majiva kotoa?
Ke ke faka ā mai, he ko hai au, ko e 'uhi keu mahino'i.
 
Taumu'a:
Ke folofola'i mai 'oku 'ofa'i au 'i he'eku ta'eongo ha me'a
Ke folofola'i mai 'oku mālohi au 'i he'eku fakakau 'oku vaivai au
Ke folofola'i mai 'oku puke'i au 'i he'eku majiva
Pea 'i he'eku tali fakafulofula, 'oku ke folofola'i mai 'oku 'a'au 'e au.
 
Tau:
Pea 'oku ou tui
'Aue, 'oku ou tui
Hā me'a 'oku ke fakakau'i mai
'Oku ou tui.
 
Ko e me'a pē 'oku faka'aonga'i leva, ko e me'a kotoa 'oku ke toka'ange 'ia au
'Ia koe, 'oku ou 'iloa 'eku mahu'inga, 'ia koe, 'oku ou 'iloa au.
 
Taumu'a
 
Tau
 
To'o kotoa 'eku naanau pea toki foaki ia hifo ki ho va'e
Ko koe, 'Eiki 'oku ke ma'u 'eku fo'i kotoa, pea 'oku ke ma'u foki 'eku ikuna kotoa.
 
Taumu'a
 
Tau
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Пуснато от SilentRebel83SilentRebel83 в Пон, 11/03/2019 - 06:41
АнглийскиАнглийски

You Say

Коментари