• Yrjö Kilpinen

    Älvan och kardinalen • 1 превод

Споделяне
Font Size
Оригинален текст
1 превод

Текст на „Älvan och kardinalen“

När kardinal'n en vacker dag
njöt morgonen i fulla drag
så, gissa, vad han skåda fick?
Spritt naken älva fin och kvick!
 
För ögonen sin hand han bär,
min Gud, min Gud, det rent ej är,
men liten älva så muntert ler:
"Så se då hit, jag råder er!"
 
Och småningom sin hand han tar
från ögonen. Jo, rent det var, jo rent det var.
Hans barm, hans gård fick blomsterskrud,
ty hon var vårens sändebud.
 

 

Преводи на „Älvan och kardinalen“
Коментари