Yuval Dayan - בדיוק כמו הירח (Bediuk kmo hajareach)

Реклама
иврит/транслитерация/транслитерация 2
A A

בדיוק כמו הירח (Bediuk kmo hajareach)

עד שנרגע
עד שהשמש תחזור להאיר פנינו
עכשיו כל רוח מביאה אותי למקום חדש
קשה לי לדעת מה יותר
 
מעבר בשבילך
עד שתחזור להביט בי כמו פעם
חלפה הרוח, בוא תניח יומך על כתפיי
תאחוז בידי
תספר
 
בדיוק כמו הירח
אין לי אור שלי שייך
מקרניך הגדולות אלמד לזרוח
ואם עליי לזרוח
אין לי אור שלי שייך
מקרניך הגדולות אלמד לזרוח
באורך הטוב עליי נשפך
 
הנה עוד יום נגמר
ובזווית מבטי מחכים שם
ניצוצות מלחמה שוודאי ידלקו רק מחר
ועד אז אני בין לבין
 
Публикувано от ekthelionnekthelionn в пет., 26/08/2016 - 03:36
Благодаря!

 

Реклама
Видео
Yuval Dayan: Топ 3
Коментари