Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

За обич съм родена (Za obič sǎm rodena) (превод на английски)

  • Изпълнител/група: Lili Ivanova (Лили Иванова)
  • Песен: За обич съм родена (Za obič sǎm rodena) Албум: Този свят е тъй прекрасен (1970)
    2 превода
    английски, полски
  • Преводи: английски, полски
Със заявка за проверка

За обич съм родена

…И пак вървя сред хорските очи.
И пак ги питам с обичта си плаха:
кои от вас ме гледат с поглед чист,
кои от вас любов ми обещаха?
 
Те всичките усмихват се към мен.
Те всичките любов ми обещават,
но се загубват във дъжда студен
и както обещават, отминават…
 
Очи различни със скръб и смях,
със нежна болка и глас студен.
Очи безбройни, а между тях
до днес не срещнах очи за мен.
 
Вървят очите. И цялата земя
със влюбените погледи ме гледа.
И нищо, че отново съм сама,
аз все пак ги изпращам с вик последен:
 
Напразно отминавате сега!
Напразно вий не спирате пред мене!
Не, аз не съм родена за тъга!
За щастие и обич съм родена!
 
Очи различни със скръб и смях,
със нежна болка и глас студен.
Очи безбройни, а между тях,
аз зная, греят и две за мен.
 
Публикувано от OndagordantoOndagordanto в(ъв)/на четв., 18/04/2019 - 10:36
Коментар от качилия текста:

Текст: Дамян Дамянов
Музика и аранжимент: Тончо Русев

Изпълнение на „Златният Орфей“ през 1969 година:

Осъвременена версия:

превод на английскианглийски (поетичен)
Подравняване на параграфите

I Was Born For Love

Again I go among the people's eyes.
Again I ask them timidly with love:
Which of you is looking at me with pure glance?
Which of you did promise me your love?
 
They all give me their smiles.
They all promise me their love,
But then they disappear when raining cats and dogs,
And how they promise, so they go away.
 
The eyes are different with sorrow and with laughter,
With tender pain and frozen voice.
Countless eyes, and among them
I haven't met the eyes for me yet.
 
The eyes are passing by. And the whole planet
Is watching me with loving glances.
And I'm all right with that fact I'm alone,
I say good-bye to them with the last cry:
 
In vain you get away!
In vain you don't stop before me!
No, I wasn't born for sorrow,
But for happiness and love.
 
The eyes are different with sorrow and with laughter,
With tender pain and frozen voice.
Countless eyes, and among them
I know, there are those for me.
 
Благодаря!
получил/а 3 благодарности
Това е поетичен превод – възможни са отклонения от оригиналния текст (допълнителни или изпуснати думи или информация, заместване на една дума с друга).
Публикувано от Анна РубанчукАнна Рубанчук в(ъв)/на пон., 07/02/2022 - 16:21
Добавено в отговор на заявка, направена от Esin KasapEsin Kasap
Авторът на този превод е включил опцията за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Преводи на „За обич съм родена ...“
английски PАнна Рубанчук
Идиоми от „За обич съм родена“
Коментари
Read about music throughout history