آله (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি

آله

دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد سهم من و تو از آن یک سفره ی بی نان شد
از چشم کبود ما هی اشک به راه افتاد آنقدر که باریدیم تبدیل به باران شد
هر دوست که با ما بود دشمن شد و خنجر زد با قافله پیمان بست هم کاسه ی دزدان شد
پشت همه ی د رها دیوار کشیدند و هی سقف فرو پاشید هی پنجره سیمان شد
هی شهد و شکر دادند! هی سکه ی زر دادند! آرام بساط شعر تبدیل به دکان شد
هر کس که دلش میخواست نیزه به زمین کوبید هی کشت و تجاوز کرد تا قاری قرآن شد!
دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد سهم من و تو از آن یک سفره ی بی نان شد
 
جنگل شده بود این شهر با منظره هایبکر! یک جنگل خر تو خر! علامه و روشنفکر!
دنیای بدون در دنیای پر از بن بست دنیا ی فقط در خواب دنیای سراپا مست
از دهکده ی خونین از حمله ی آپاچی! یک کوه جسد ماند و یک مشت تماشاچی!
که سوخت و ساکت ماند! با فاجعه بارآمد! هی فصل زمستان شد هی گفت: بهار آمد!
دندان به جگر داد و آرام لبش را دوخت با پای خودش پا ی هر چوبه ی دار آمد!
سر خوش شده از تاول معتاد به هر لخته در خشم نمکدان ها با زخم کنارآمد!
دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد سهم من و تو از آن یک سفره ی بی نان شد
 
mrdlorrrdmrdlorrrd দ্বারা শুক্র, 17/02/2017 - 18:03 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs
A A

aleh

The world went to the hell
The village got chaotic
Our share of it
became a breadless table
From our livid eyes
flowed so much tears
We cried that much
till it became such a rain
Every friend who was with us
turned into enemy and stabbed us
They made pact with the convoy
but they partook with the robbers!
Behind all the doors
they built a wall
The roof collapsed several times
The windows turned into cement
They gave much sugar and nectar! (Innuendo to bother and poison)
They gave much golden coins! (Innuendo to bribe and tamper)
By and by the poetry
became such a business
Anyone who would
stuck the spread (flag) into the ground (Innuendo to declare authority)
They killed and raped much
until they became the “Quran reader”!
The world went to the hell
The village got chaotic
Our share of it
became a breadless table
The city had turned into the jungle
with virginal sights!
A messed-up jungle
with donkey mullahs and intellectuals
The doorless world
The world full of dead-ends
The ever-slept world
The blind drunken world
By the bloody village
from the savages’ invasion
a mountain of corpses left behind
and a bunch of viewers!
It burnt and kept its silence
It grown up with the catastrophe
Evermore only the winter came
It always said that “the spring has come!”
It bit the liver with the teeth (Innuendo to patience)
It calmly sewed its lips
On its own feet (Innuendo to Freewill)
came to any execution gallows
Intoxicated by the scalds
Addicted to every clot
Within the rage of the saltcellars
It embraced the wound!
The world went to the hell
The village got chaotic
Our share of it
became a breadless table
 
mrdlorrrdmrdlorrrd দ্বারা শুক্র, 17/02/2017 - 18:12 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Idioms from "آله"
মন্তব্যসমূহ