ترنم (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি

ترنم

لحظه دیدار
 
لحظه دیدار نزدیک است
 
باز من دیوانه ام، مستم
 
باز می لرزد دلم، دستم
 
باز گویی در جهان دیگری هستم
 
های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
 
های! نپریشی صفای زلفکم را، دست!
 
وابرویم را نریزی، دل
 
لحظه دیدار نزدیک است
 
edris1000edris1000 দ্বারা বৃহস্পতি, 05/01/2012 - 19:25 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজী অনুবাদ
Align paragraphs
A A

Moment of visit

Moment of visit
 
Moment of visit is soon
 
Again I'm frenzied, an intoxicate
 
Again my heart trembles, also my hand
 
It seams I'm in another world
 
O! Razor doesn't scrape my cheek carelessly
 
O! Hand doesn't dishevel my beauty hair
 
And heart doesn't disagree me
 
Time of visit is soon
 
"Akhavan Sales"
 
edris1000edris1000 দ্বারা বৃহস্পতি, 05/01/2012 - 19:27 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুবাদের উৎস:
See also
মন্তব্যসমূহ