دهانی جریده از فریاد (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি

دهانی جریده از فریاد

با دو تا هندانه زیر بغل با همین جان لاغر و زردم
فکر کردم که می شود جنگید فکر کردم فقط خودم مردم
 
مرد بیزار خسته از بیداد
از همه سمت نیزه می بارید به خودم آمدم تنم خارید
گفتم از شهر دست بردارید شب شد و سینه را سپر کردم
 
مثل یک کوه سخت از فولاد
خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمه جان باشم
آشیان پرندگان باشم با همین دست خالی و سردم
نعره برداشتم که ماه آمد مرد جنگاور سپاه آمد
چگوارای بی کلاه آمد گرچه یک بی چراغ شبگردم
 
همچنان با زبان شعر و غزل همچنان مثل گنده لات محل
همچنان هندوانه زیر بغل شور این قصه را درآوردم
با دهانی جریده از فریاد
 
یک طرف اجتماع ترسوها یک طرف دوستان و چاقوها
روبرویم سپاه پرروها باید از راه رفته برگردم
 
راستی هندوانه ها افتاد
خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمه جان باشم
آشیان پرندگان باشم با همین دست خالی و سردم
نعره برداشتم که ماه آمد مرد جنگاور سپاه آمد
چگوارای بی کلاه آمد گرچه یک بی چراغ شبگردم
 
mrdlorrrdmrdlorrrd দ্বারা শুক্র, 17/02/2017 - 18:27 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs
A A

A Mouth Torn by Outcry

With two watermelons under my armpits (innuendo to inflate with pride)
With this very lean and yellow life of mine
I thought that it’s possible to fight
I thought that only I am the (brave) man!
The weary man, tired of injustice
The spears came towards me from every sides
I was brought back to myself
My body itched (innuendo to be ready for challenges)
I said “hands off the city”!
The night came and I made my chest the shield (innuendo to embrace the danger)
Like a strong mountain made of steel
I wanted to be like the sky
to be the savior of the half-dead city
to be the nest for the birds
With these very empty and cold hands of mine
I shouted that “the moon has come”,
the warrior of the army has come ,
the hatless “Che Guevara” has come
Though I’m a lightless nightwalker
Still with the language of poetry and chanson
Yet like the hoodlum of the neighborhood
Still watermelons under arms
I overstated this story
With a mouth torn by outcry
By one side is the cowards crowd
On the other side are friends with knives
At front is the shameless army
I have to go back the same way I’ve come!
Meanwhile the watermelons fell down!
I wanted to be like the sky
to be the savior of the half-dead city
to be the nest for the birds
With these very empty and cold hands of mine
I shouted that “the moon has come”,
the warrior of the army has come,
the hatless “Che Guevara” has come
Though I’m a lightless nightwalker
 
mrdlorrrdmrdlorrrd দ্বারা শুক্র, 17/02/2017 - 18:28 তারিখ সাবমিটার করা হয়
"دهانی جریده از فریاد" এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী mrdlorrrd
Idioms from "دهانی جریده از فریاد"
মন্তব্যসমূহ