Advertisements

बाल की खाल उतारना

Ramesh Mehta দ্বারা সোম, 07/10/2019 - 18:57 তারিখ সাবমিটার করা হয়

"बाल की खाल उतारना" এর ইডিত্তম্যাটিক অনুবাদ

ইংরেজী
to split hairs
ব্যাখ্যাগুলি:
ইংরেজী #1, #2
ইংরেজী
Go on a wild goose chase
ব্যাখ্যাগুলি:
ইতালীয়
Cercare il pelo nell‘uovo
ব্যাখ্যাগুলি:
গ্রীক
κάνω την τρίχα τριχιά
ব্যাখ্যাগুলি:
গ্রীক
διυλίζω τον κώνωπα
ব্যাখ্যাগুলি:
তুর্কি
kılı kırk yarmak
পোলিশ
szukać dziury w całym
ব্যাখ্যাগুলি:
ফরাসী
"Couper les cheveux en quatre"
ব্যাখ্যাগুলি:
ফরাসী
Chercher la petite bête
ব্যাখ্যাগুলি:
রাশিয়ান
ловить блох
ব্যাখ্যাগুলি:
লাত্ভীয়
Skaldīt matus
সার্বীয়
tražiti dlaku u jajetu
ব্যাখ্যাগুলি:
স্পেনীয়
buscarle el pelo al huevo
ব্যাখ্যাগুলি:
স্পেনীয়
buscarle la quinta pata al gato
ব্যাখ্যাগুলি:
স্পেনীয়
buscarle tres pies al gato
ব্যাখ্যাগুলি:

Meanings of "बाल की खाल उतारना"

হিন্দী

असामान्य अनुचित आलोचना, फ़िज़ूल की बहस, व्यर्थ तर्क करना, व्यर्थ का दोष निकालना

Explained by Ramesh MehtaRamesh Mehta on সোম, 07/10/2019 - 18:57
Explained by Ramesh MehtaRamesh Mehta