Ὕμνος Εἲς Τήν Ἀφροδίτην (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
Greek (classical)

Ὕμνος Εἲς Τήν Ἀφροδίτην

Mοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε
καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
5 ἠμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος:
πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης.
τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι:
κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διός, γλαυκῶπιν Ἀθήνην:
οὐ γὰρ οἱ εὔαδεν ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
10 ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον Ἄρηος
ὑσμῖναί τε μάχαι τε καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἀλεγύνειν.
πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε
ποιῆσαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ.
ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν
15 ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ.
οὐδέ ποτ᾽ Ἀρτέμιδα χρυσηλάκατον, κελαδεινὴν
δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη.
καὶ γὰρ τῇ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θῆρας ἐναίρειν,
φόρμιγγές τε χοροί τε διαπρύσιοί τ᾽ ὀλολυγαὶ
20 ἄλσεά τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν.
οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδε ἔργ᾽ Ἀφροδίτης,
Ἱστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
αὖτις δ᾽ ὁπλοτάτην, βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο,
πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων:
25 ἣ δὲ μαλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν:
ὤμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν,
ἁψαμένη κεφαλῆς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,
παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων.
τῇ δὲ πατὴρ Ζεὺς δῶκε καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο
30 καὶ τε μέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο πῖαρ ἑλοῦσα.
πᾶσιν δ᾽ ἐν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστι
καὶ παρὰ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέτυκται.
τάων οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι:
τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ᾽ Ἀφροδίτην
35 οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου,
ὅστε μέγιστός τ᾽ ἐστὶ μεγίστης τ᾽ ἔμμορε τιμῆς.
καί τε τοῦ, εὖτ᾽ ἐθέλοι, πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα
ῥηιδίως συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξίν,
40 Ἥρης ἐκλελαθοῦσα, κασιγνήτης ἀλόχου τε,
ἣ μέγα εἶδος ἀρίστη ἐν ἀθανάτῃσι θεῇσι.
κυδίστην δ᾽ ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης
μήτηρ τε Ῥείη: Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς
αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν.
45 τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ἀνδρὶ καταθνητῷ μιχθήμεναι, ὄφρα τάχιστα
μηδ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνῆς ἀποεργμένη εἴη,
καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπῃ μετὰ πᾶσι θεοῖσιν
ἡδὺ γελοιήσασα, φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
50 ὤς ῥα θεοὺς συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξί,
καί τε καταθνητοὺς υἱεῖς τέκον ἀθανάτοισιν,
ὥς τε θεὰς ἀνέμιξε καταθνητοῖς ἀνθρώποις.
Ἀγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ,
ὃς τότ᾽ ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου Ἴδης
55 βουκολέεσκεν βοῦς δέμας ἀθανάτοισιν ἐοικώς.
τὸν δὴ ἔπειτα ἰδοῦσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη
ἠράσατ᾽, ἔκπαγλος δὲ κατὰ φρένας ἵμερος εἷλεν.
ἐς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα θυώδεα νηὸν ἔδυνεν,
ἐς Πάφον: ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυώδης.
60 ἐνθ᾽ ἥ γ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς:
ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ
ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν.
ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροῒ εἵματα καλὰ
65 χρυσῷ κοσμηθεῖσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη
σεύατ᾽ ἐπὶ Τροίης προλιποῦσ᾽ εὐώδεα Κύπρον,
ὕψι μετὰ νέφεσιν ῥίμφα πρήσσουσα κέλευθον.
Ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν,
βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δι᾽ οὔρεος: οἳ δὲ μετ᾽ αὐτὴν
70 σαίνοντες πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες,
ἄρκτοι παρδάλιές τε θοαὶ προκάδων ἀκόρητοι
ἤισαν: ἣ δ᾽ ὁρόωσα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν
καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ᾽ ἵμερον: οἳ δ᾽ ἅμα πάντες
σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους:
75 αὐτὴ δ᾽ ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανε:
τὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον οἶον ἀπ᾽ ἄλλων
Ἀγχίσην ἥρωα, θεῶν ἄπο κάλλος ἔχοντα.
οἳ δ᾽ ἅμα βουσὶν ἕποντο νομοὺς κατὰ ποιήεντας
πάντες: ὃ δὲ σταθμοῖσι λελειμμένος οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
80 πωλεῖτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρύσιον κιθαρίζων.
στῆ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἶδος ὁμοίη,
μή μιν ταρβήσειεν ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας.
Ἀγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράζετο θαύμαινέν τε
85 εἶδός τε μέγεθός τε καὶ εἵματα σιγαλόεντα.
πέπλόν μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
καλόν, χρύσειον, παμποίκιλον: ὡς δὲ σελήνη
90 στήθεσιν ἀμφ᾽ ἁπαλοῖσιν ἐλάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι:
εἶχε δ᾽ ἐπιγναμπτὰς ἕλικας κάλυκάς τε φαεινάς:
ὅρμοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ δειρῇ περικαλλέες ἦσαν.
Ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος δέ μιν ἀντίον ηὔδα:
χαῖρε, ἄνασσ᾽, ἥ τις μακάρων τάδε δώμαθ᾽ ἱκάνεις,
Ἄρτεμις ἢ Λητὼ ἠὲ χρυσέη Ἀφροδίτη
ἢ Θέμις ἠυγενὴς ἠὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
95 ἤ πού τις Χαρίτων δεῦρ᾽ ἤλυθες, αἵτε θεοῖσι
πᾶσιν ἑταιρίζουσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται,
ἤ τις Νυμφάων, αἵτ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται
ἢ Νυμφῶν, αἳ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι
καὶ πηγὰς ποταμῶν, καὶ πίσεα ποιήεντα.
100 σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐν σκοπιῇ, περιφαινομένῳ ἐνὶ χώρῳ,
βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὰ καλὰ
ὥρῃσιν πάσῃσι. σὺ δ᾽ εὔφρονα θυμὸν ἔχουσα
δός με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ᾽ ἔμμεναι ἄνδρα,
ποίει δ᾽ ἐξοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν
105 δηρὸν ἐὺ ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο,
ὄλβιον ἐν λαοῖς, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη:
Ἀγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων,
οὔ τίς τοι θεός εἰμι: τί μ᾽ ἀθανάτῃσιν ἐίσκεις;
110 ἀλλὰ καταθνητή τε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ.
Ὀτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, εἴ που ἀκούεις,
ὃς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει.
γλῶσσαν δ᾽ ὑμετέρην τε καὶ ἡμετέρην σάφα οἶδα.
Τρῳὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν: ἣ δὲ διαπρὸ
115 σμικρὴν παῖδ᾽ ἀτίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς ἑλοῦσα.
ὣς δή τοι γλῶσσάν γε καὶ ὑμετέρην εὖ οἶδα.
νῦν δέ μ᾽ ἀνήρπαξε χρυσόρραπις Ἀργειφόντης
ἐκ χοροῦ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου, κελαδεινῆς.
πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
120 παίζομεν, ἀμφὶ δ᾽ ὅμιλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο.
ἔνθεν μ᾽ ἥρπαξε χρυσόρραπις Ἀργειφόντης:
πολλὰ δ᾽ ἔπ᾽ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων,
πολλὴν δ᾽ ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θῆρες
ὠμοφάγοι φοιτῶσι κατὰ σκιόεντας ἐναύλους:
125 οὐδὲ ποσὶ ψαύσειν ἐδόκουν φυσιζόου αἴης:
Ἀγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν καλέεσθαι
κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ ἀγλαὰ τέκνα τεκεῖσθαι.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξε καὶ ἔφρασεν, ἦ τοι ὅ γ᾽ αὖτις
ἀθανάτων μετὰ φῦλ᾽ ἀπέβη κρατὺς Ἀργειφόντης:
130 αὐτὰρ ἐγώ σ᾽ ἱκόμην, κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽ ἀνάγκη.
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων
ἐσθλῶν: οὐ μὲν γάρ κε κακοὶ τοιόνδε τέκοιεν:
ἀδμήτην μ᾽ ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος
πατρί τε σῷ δεῖξον καὶ μητέρι κέδν᾽ εἰδυίῃ
135 σοῖς τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν.
οὔ σφιν ἀεικελίη νυὸς ἔσσομαι, ἀλλ᾽ εἰκυῖα.
πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὦκα μετὰ Φρύγας αἰολοπώλους
εἰπεῖν πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητέρι κηδομένῃ περ:
οἳ δέ κε τοι χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ᾽ ὑφαντὴν
140 πέμψουσιν: σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα.
ταῦτα δὲ ποιήσας δαίνυ γάμον ἱμερόεντα,
τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ.
Ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν:
145 εἰ μὲν θνητή τ᾽ ἐσσι, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ,
Ὀτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, ὡς ἀγορεύεις,
ἀθανάτου δὲ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις
Ἑρμέω, ἐμὴ δ᾽ ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα:
οὔ τις ἔπειτα θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων
150 ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῇ φιλότητι μιγῆναι
αὐτίκα νῦν: οὐδ᾽ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς Ἀπόλλων
τόξου ἀπ᾽ ἀργυρέου προΐῃ βέλεα στονόεντα.
βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι ἐικυῖα θεῇσι,
σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω.
ὣς εἰπὼν λάβε χεῖρα: φιλομμειδὴς δ᾽ Ἀφροδίτη
ἕρπε μεταστρεφθεῖσα κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα
ἐς λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος ἔσκεν ἄνακτι
χλαίνῃσιν μαλακῇς ἐστρωμένον: αὐτὰρ ὕπερθεν
ἄρκτων δέρματ᾽ ἔκειτο βαρυφθόγγων τε λεόντων,
160 τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν,
κόσμον μέν οἱ πρῶτον ἀπὸ χροὸς εἷλε φαεινόν,
πόρπας τε γναμπτάς θ᾽ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους.
λῦσε δέ οἱ ζώνην ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα
165 ἔκδυε καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
Ἀγχίσης: ὃ δ᾽ ἔπειτα θεῶν ἰότητι καὶ αἴσῃ
ἀθανάτῃ παρέλεκτο θεᾷ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς.
ἦμος δ᾽ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες
βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων:
170 τῆμος ἄρ᾽ Ἀγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροῒ ἕννυτο εἵματα καλά.
ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροῒ δῖα θεάων
ἔστη πὰρ κλισίῃ, κεὐποιήτοιο μελάθρου
κῦρε κάρη: κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν
175 ἄμβροτον, οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐυστεφάνου Κυθερείης,
ἐξ ὕπνου τ᾽ ἀνέγειρεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν:
ὄρσεο, Δαρδανίδη: τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις;
καὶ φράσαι, εἴ τοι ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἶναι,
οἵην δή με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας;
ὣς φάθ᾽: ὃ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν.
ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ Ἀφροδίτης,
τάρβησέν τε καὶ ὄσσε παρακλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ:
ἂψ δ᾽ αὖτις χλαίνῃ τε καλύψατο καλὰ πρόσωπα
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
185 αὐτίκα σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα, θεά, ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
ἔγνων ὡς θεὸς ἦσθα: σὺ δ᾽ οὐ νημερτὲς ἔειπες.
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο,
μή με ζῶντ᾽ ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς
ναίειν, ἀλλ᾽ ἐλέαιρ᾽: ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ
190 γίγνεται, ὅς τε θεαῖς εὐνάζεται ἀθανάτῃσι.
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη:
Ἀγχίση, κύδιστε καταθνητῶν ἀνθρώπων,
θάρσει, μηδέ τι σῇσι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην:
οὐ γάρ τοί τι δέος παθέειν κακὸν ἐξ ἐμέθεν γε,
195 οὐδ᾽ ἄλλων μακάρων: ἐπεὶ ἦ φίλος ἐσσὶ θεοῖσι.
σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος υἱός, ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει
καὶ παῖδες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάοντες:
τῷ δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ᾽ ἔσσεται, οὕνεκα μ᾽ αἰνὸν
ἔσχεν ἄχος, ἕνεκα βροτοῦ ἀνέρος ἔμπεσον εὐνῇ:
200 ἀγχίθεοι δὲ μάλιστα καταθνητῶν ἀνθρώπων
αἰεὶ ἀφ᾽ ὑμετέρης γενεῆς εἶδός τε φυήν τε.
ἦ τοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητιέτα Ζεὺς
ἥρπασε ὃν διὰ κάλλος, ἵν᾽ ἀθανάτοισι μετείη
καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεύοι,
205 θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι,
χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν.
Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ᾔδει,
ὅππη οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα:
τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
210 καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα,
ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ᾽ ἀθανάτους φορέουσι.
τούς οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν: εἶπεν δὲ ἕκαστα
Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος Ἀργειφόντης,
ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν.
215 αὐτὰρ ἐπειδὴ Ζηνὸς ὅ γ᾽ ἔκλυεν ἀγγελιάων,
οὐκέτ᾽ ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον,
γηθόσυνος δ᾽ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν ὀχεῖτο.
ὣς δ᾽ αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠώς,
ὑμετέρης γενεῆς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι.
220 Βῆ δ᾽ ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα,
ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα:
τῇ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.
νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια Ἠὼς
ἥβην αἰτῆσαι ξῦσαί τ᾽ ἄπο γῆρας ὀλοιόν.
225 τὸν δ᾽ ἦ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη,
Ἠοῖ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ, ἠριγενείῃ
ναῖε παρ᾽ Ὠκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης:
αὐτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι
καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου,
230 τοῦ δ᾽ ἦ τοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια Ἠώς,
αὐτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα,
σίτῳ τ᾽ ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν,
οὐδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽ οὐδ᾽ ἀναεῖραι,
235 ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή:
ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς.
τοῦ δ᾽ ἦ τοι φωνὴ ῥέει ἄσπετος, οὐδέ τι κῖκυς
ἔσθ᾽, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
οὐκ ἂν ἐγώ γε σὲ τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην
240 ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα.
ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε
ζώοις ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης,
οὐκ ἂν ἔπειτά μ᾽ ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπτοι.
νῦν δέ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίιον ἀμφικαλύψει
245 νηλειές, τό τ᾽ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν,
οὐλόμενον, καματηρόν, ὅτε στυγέουσι θεοί περ.
αὐτὰρ ἐμοὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἔσσεται ἤματα πάντα διαμπερὲς εἵνεκα σεῖο,
οἳ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἷς ποτε πάντας
250 ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῇσι γυναιξί,
τάρβεσκον: πάντας γὰρ ἐμὸν δάμνασκε νόημα.
νῦν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται ἐξονομῆναι
τοῦτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀάσθην,
σχέτλιον, οὐκ ὀνοταστόν, ἀπεπλάγχθην δὲ νόοιο,
255 παῖδα δ᾽ ὑπὸ ζώνῃ ἐθέμην βροτῷ εὐνηθεῖσα.
τὸν μέν, ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο,
Νύμφαι μιν θρέψουσιν ὀρεσκῷοι βαθύκολποι,
αἳ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε:
αἵ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἕπονται.
260 δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ ἄμβροτον εἶδαρ ἔδουσι
καί τε μετ᾽ ἀθανάτοισι καλὸν χορὸν ἐρρώσαντο.
τῇσι δὲ Σειληνοὶ καὶ ἐύσκοπος Ἀργειφόντης
μίσγοντ᾽ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων.
τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι
265 γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ,
καλαί, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν.
ἑστᾶσ᾽ ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν
ἀθανάτων: τὰς δ᾽ οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ:
ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο,
270 ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλά,
φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἄπ᾽ ὄζοι,
τῶν δέ θ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο.
αἳ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσαι.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἕλῃ πολυήρατος ἥβη,
275 ἄξουσίν σοι δεῦρο θεαὶ δείξουσί τε παῖδα.
σοὶ δ᾽ ἐγώ, ὄφρα κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω,
ἐς πέμπτον ἔτος αὖτις ἐλεύσομαι υἱὸν ἄγουσα.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοῖσι,
γηθήσεις ὁρόων: μάλα γὰρ θεοείκελος ἔσται:
280 ἄξεις δ᾽ αὐτίκα νιν ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν.
ἢν δέ τις εἴρηταί σε καταθνητῶν ἀνθρώπων,
ἥ τις σοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ θέτο μήτηρ,
τῷ δὲ σὺ μυθεῖσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω:
φάσθαι τοι Νύμφης καλυκώπιδος ἔκγονον εἶναι,
285 αἳ τόδε ναιετάουσιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.
εἰ δέ κεν ἐξείπῃς καὶ ἐπεύξεαι ἄφρονι θυμῷ
ἐν φιλότητι μιγῆναι ἐυστεφάνῳ Κυθερείῃ,
Ζεύς σε χολωσάμενος βαλέει ψολόεντι κεραυνῷ.
εἴρηταί τοι πάντα: σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι νοήσας,
290 ἴσχεο μηδ᾽ ὀνόμαινε, θεῶν δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν.
ὣς εἰποῦσ᾽ ἤιξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμόεντα.
χαῖρε, θεά, Κύπροιο ἐυκτιμένης μεδέουσα:
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.
 
Align paragraphs
ইংরেজী অনুবাদ

Hymn To Aphrodite

Muse, tell me the deeds of golden Aphrodite the Cyprian, who stirs up sweet passion in the gods and subdues the tribes of mortal men and birds that fly in air and all the many creatures
5 that the dry land rears, and all that the sea: all these love the deeds of rich-crowned Cytherea.
Yet there are three hearts that she cannot bend nor yet ensnare. First is the daughter of Zeus who holds the aegis, bright-eyed Athena; for she has no pleasure in the deeds of golden Aphrodite,
10 but delights in wars and in the work of Ares, in strifes and battles and in preparing famous crafts. She first taught earthly craftsmen to make chariots of war and cars variously wrought with bronze, and she, too, teaches tender maidens in the house
15 and puts knowledge of goodly arts in each one’s mind. Nor does laughter-loving Aphrodite ever tame in love Artemis, the huntress with shafts of gold; for she loves archery and the slaying of wild beasts in the mountains, the lyre also and dancing and thrilling cries
20 and shady woods and the cities of upright men. Nor yet does the pure maiden Hestia love Aphrodite’s works. She was the first-born child of wily Cronos and youngest too1, by will of Zeus who holds the aegis, —a queenly maid whom both Poseidon and Apollo sought to wed.
25 But she was wholly unwilling, nay, stubbornly refused; and touching the head of father Zeus who holds the aegis, she, that fair goddess, swear a great oath which has in truth been fulfilled, that she would be a maiden all her days. So Zeus the Father gave her an high honor instead of marriage,
30 and she has her place in the midst of the house and has the richest portion. In all the temples of the gods she has a share of honor, and among all mortal men she is chief of the goddesses.
Of these three Aphrodite cannot bend or ensnare the hearts. But of all others there is nothing
35 among the blessed gods or among mortal men that has escaped Aphrodite. Even the heart of Zeus, who delights in thunder, is led astray by her; though he is greatest of all and has the lot of highest majesty, she beguiles even his wise heart whensoever she pleases, and mates him with mortal women,
40 unknown to Hera, his sister and his wife, the grandest far in beauty among the deathless goddesses —most glorious is she whom wily Cronos with her mother Rhea did beget: and Zeus, whose wisdom is everlasting, made her his chaste and careful wife.
45 But upon Aphrodite herself Zeus cast sweet desire to be joined in love with a mortal man, to the end that, very soon, not even she should be innocent of a mortal’s love; lest laughter-loving Aphrodite should one day softly smile and say mockingly among all the gods
50 that she had joined the gods in love with mortal women who bare sons of death to the deathless gods, and had mated the goddesses with mortal men.
And so he put in her heart sweet desire for Anchises who at that time among the steep hills of many-fountained Ida
55 was tending cattle, and in shape was like the immortal gods. Therefore, when laughter-loving Aphrodite saw him, she loved him and terribly desire seized her in her heart. She went to Cyprus, to Paphos, where her precinct is and fragrant altar and passed into her sweet-smelling temple.
60 There she went in and put to the glittering doors, and there the Graces bathed her with heavenly oil such as blooms upon the bodies of the eternal gods —oil divinely sweet, which she had by her, filled with fragrance. And laughter-loving Aphrodite put on all her rich clothes,
65 and when she had decked herself with gold, she left sweet-smelling Cyprus and went in haste towards Troy, swiftly travelling high up among the clouds. So she came to many-fountained Ida, the mother of wild creatures and went straight to the homestead across the mountains. After her
70 came grey wolves, fawning on her, and grim-eyed lions, and bears, and fleet leopards, ravenous for deer: and she was glad in heart to see them, and put desire in their breasts, so that they all mated, two together, about the shadowy coombes.
75 But she herself came to the neat-built shelters, and him she found left quite alone in the homestead — the hero Anchises who was comely as the gods. All the others were following the herds over the grassy pastures, and he, left quite alone in the homestead,
80 was roaming hither and thither and playing thrillingly upon the lyre. And Aphrodite, the daughter of Zeus stood before him, being like a pure maiden in height and mien, that he should not be frightened when he took heed of her with his eyes. Now when Anchises saw her, he marked her well and wondered at
85 her mien and height and shining garments. For she was clad in a robe out-shining the brightness of fire,
89 a splendid robe of gold, enriched with all manner of needlework, which shimmered like the moon
90 over her tender breasts, a marvel to see. Also she wore twisted brooches and shining earrings in the form of flowers; and round her soft throat were lovely necklaces.
And Anchises was seized with love, and said to her: “Hail, lady, whoever of the blessed ones you are that are come to this house, whether Artemis, or Leto, or golden Aphrodite, or high-born Themis, or bright-eyed Athena.
95 Or, maybe, you are one of the Graces come hither, who bear the gods company and are called immortal, or else one of the Nymphs who haunt the pleasant woods, or of those who inhabit this lovely mountain and the springs of rivers and grassy meads.
100 I will make you an altar upon a high peak in a far seen place, and will sacrifice rich offerings to you at all seasons. And do you feel kindly towards me and grant that I may become a man very eminent among the Trojans, and give me strong offspring for the time to come. As for my own self,
105 let me live long and happily, seeing the light of the sun, and come to the threshold of old age, a man prosperous among the people.”
Thereupon Aphrodite the daughter of Zeus answered him: “Anchises, most glorious of all men born on earth, know that I am no goddess: why do you liken me to the deathless ones?
110 Nay, I am but a mortal, and a woman was the mother that bare me. Otreus of famous name is my father, if so be you have heard of him, and he reigns over all Phrygia rich in fortresses. But I know your speech well beside my own, for a Trojan nurse brought me up at home:
115 she took me from my dear mother and reared me thenceforth when I was a little child. So, comes it, then, that I well know your tongue also. And now the Slayer of Argus with the golden wand has caught me up from the dance of huntress Artemis, her with the golden arrows. For there were many of us, nymphs and marriageable2 maidens,
120 playing together; and an innumerable company encircled us: from these the Slayer of Argus with the golden wand rapt me away. He carried me over many fields of mortal men and over much land untilled and unpossessed, where savage wild-beasts roam through shady coombes,
125 until I thought never again to touch the life-giving earth with my feet. And he said that I should be called the wedded wife of Anchises, and should bear you goodly children. But when he had told and advised me, he, the strong Slayer of Argos, went back to the families of the deathless gods,
130 while I am now come to you: for unbending necessity is upon me. But I beseech you by Zeus and by your noble parents —for no base folk could get such a son as you —take me now, stainless and unproved in love, and show me to your father and careful mother
135 and to your brothers sprung from the same stock. I shall be no ill-liking daughter for them, but a likely. Moreover, send a messenger quickly to the swift-horsed Phrygians, to tell my father and my sorrowing mother; and they will send you gold in plenty and woven stuffs, many splendid gifts;
140 take these as bride-piece. So do, and then prepare the sweet marriage that is honorable in the eyes of men and deathless gods.”
When she had so spoken, the goddess put sweet desire in his heart. And Anchises was seized with love, so that he opened his mouth and said:
145 “If you are a mortal and a woman was the mother who bare you and Otreus of famous name is your father as you say, and if you are come here by the will of Hermes the immortal Guide, and are to be called my wife always, then neither god nor mortal man
150 shall here restrain me till I have lain with you in love right now; no, not even if far-shooting Apollo himself should launch grievous shafts from his silver bow. Willingly would I go down into the house of Hades, O lady, beautiful as the goddesses, once I had gone up to your bed.”
155 So speaking, he caught her by the hand. And laughter-loving Aphrodite, with face turned away and lovely eyes downcast, crept to the well-spread couch which was already laid with soft coverings for the hero; and upon it lay skins of bears and deep-roaring lions
160 which he himself had slain in the high mountains. And when they had gone up upon the well-fitted bed, first Anchises took off her bright jewelry of pins and twisted brooches and earrings and necklaces, and loosed her girdle and stripped off her bright garments
165 and laid them down upon a silver-studded seat. Then by the will of the gods and destiny he lay with her, a mortal man with an immortal goddess, not clearly knowing what he did.
But at the time when the herdsmen drive their oxen and hardy sheep back to the fold from the flowery pastures,
170 even then Aphrodite poured soft sleep upon Anchises, but herself put on her rich raiment. And when the bright goddess had fully clothed herself, she stood by the couch, and her head reached to the well-hewn roof-tree; from her cheeks shone unearthly beauty
175 such as belongs to rich-crowned Cytherea. Then she aroused him from sleep and opened her mouth and said:
“Up, son of Dardanus! —why sleep you so heavily? — and consider whether I look as I did when first you saw me with your eyes.”
180 “So she spake. And he awoke in a moment and obeyed her. But when he saw the neck and lovely eyes of Aphrodite, he was afraid and turned his eyes aside another way, hiding his comely face with his cloak. Then he uttered winged words and entreated her:
185 “So soon as ever I saw you with my eyes, goddess, I knew that you were divine; but you did not tell me truly. Yet by Zeus who holds the aegis I beseech you, leave me not to lead a palsied life among men, but have pity on me;
190 for he who lies with a deathless goddess is no hale man afterwards.”
Then Aphrodite the daughter of Zeus answered him: “Anchises, most glorious of mortal men, take courage and be not too fearful in your heart. You need fear no harm from me
195 nor from the other blessed ones, for you are dear to the gods: and you shall have a dear son who shall reign among the Trojans, and children’s children after him, springing up continually. His name shall be Aeneas3, because I felt awful grief in that I laid me in the bed of a mortal man:
200 yet are those of your race always the most like to gods of all mortal men in beauty and in stature4.
Verily wise Zeus carried off golden-haired Ganymedes because of his beauty, to be amongst the Deathless Ones and pour drink for the gods in the house of Zeus —
205 a wonder to see, — honored by all the immortals as he draws the red nectar from the golden bowl. But grief that could not be soothed filled the heart of Tros; for he knew not whither the heaven-sent whirlwind had caught up his dear son, so that he mourned him always, unceasingly,
210 until Zeus pitied him and gave him high-stepping horses such as carry the immortals as recompense for his son. These he gave him as a gift. And at the command of Zeus, the Guide, the slayer of Argus, told him all, and how his son would be deathless and unageing, even as the gods.
215 So when Tros heard these tidings from Zeus, he no longer kept mourning but rejoiced in his heart and rode joyfully with his storm-footed horses.
So also golden-throned Eos rapt away Tithonus who was of your race and like the deathless gods.
220 And she went to ask the dark-clouded Son of Cronos that he should be deathless and live eternally; and Zeus bowed his head to her prayer and fulfilled her desire. Too simple was queenly Eos: she thought not in her heart to ask youth for him and to strip him of the slough of deadly age.
225 So while he enjoyed the sweet flower of life he lived rapturously with golden-throned Eos, the early-born, by the streams of Ocean, at the ends of the earth; but when the first grey hairs began to ripple from his comely head and noble chin,
230 queenly Eos kept away from his bed, though she cherished him in her house and nourished him with food and ambrosia and gave him rich clothing. But when loathsome old age pressed full upon him, and he could not move nor lift his limbs,
235 this seemed to her in her heart the best counsel: she laid him in a room and put to the shining doors. There he babbles endlessly, and no more has strength at all, such as once he had in his supple limbs.
I would not have you be deathless among the deathless gods
240 and live continually after such sort. Yet if you could live on such as now you are in look and in form, and be called my husband, sorrow would not then enfold my careful heart. But, as it is, harsh5 old age will soon enshroud you —
245 ruthless age which stands someday at the side of every man, deadly, wearying, dreaded even by the gods.
And now because of you I shall have great shame among the deathless gods henceforth, continually. For until now they feared my jibes and the wiles by which, or soon or late,
250 I mated all the immortals with mortal women, making them all subject to my will. But now my mouth shall no more have this power among the gods; for very great has been my madness, my miserable and dreadful madness, and I went astray out of my mind
255 who have gotten a child beneath my girdle, mating with a mortal man. As for the child, as soon as he sees the light of the sun, the deep-breasted mountain Nymphs who inhabit this great and holy mountain shall bring him up. They rank neither with mortals nor with immortals:
260 long indeed do they live, eating heavenly food and treading the lovely dance among the immortals, and with them the Sileni and the sharp-eyed Slayer of Argus mate in the depths of pleasant caves; but at their birth pines or high-topped oaks
265 spring up with them upon the fruitful earth, beautiful, flourishing trees, towering high upon the lofty mountains (and men call them holy places of the immortals, and never mortal lops them with the axe); but when the fate of death is near at hand,
270 first those lovely trees wither where they stand, and the bark shrivels away about them, and the twigs fall down and at last the life of the Nymph and of the tree leave the light of the sun together. These Nymphs shall keep my son with them and rear him and as soon as he is come to lovely boyhood,
275 the goddesses will bring him here to you and show you your child. But, that I may tell you all that I have in mind, I will come here again towards the fifth year and bring you my son. So soon as ever you have seen him — a scion to delight the eyes —, you will rejoice in beholding him; for he shall be most godlike:
280 them bring him at once to windy Ilion. And if any mortal man ask you who got your dear son beneath her girdle, remember to tell him as I bid you: say he is the offspring of one of the flower-like Nymphs
285 who inhabit this forest-clad hill. But if you tell all and foolishly boast that you lay with rich-crowned Aphrodite, Zeus will smite you in his anger with a smoking thunderbolt. Now I have told you all. Take heed:
290 refrain and name me not, but have regard to the anger of the gods.”
When the goddess had so spoken, she soared up to windy heaven.
Hail, goddess, queen of well-builded Cyprus! With you have I begun; now I will turn me to another hymn.
 
  • 1. Cronos swallowed each of his children the moment that they were born, but ultimately was forced to disgorge them. Hestia, being the first to be swallowed, was the last to be disgorged, and so was at once the first and latest born of the children of Cronos. Cp. Hesiod Theogony, ll. 495-7.
  • 2. “Cattle-earning”, because an accepted suitor paid for his bride in cattle.
  • 3. The name Aeneas is here connected with the epithet ainos (awful): similarly the name Odysseus is derived (in Od. i. 62) from ὀδυσσομαι (I grieve).
  • 4. Aphrodite extenuates her disgrace by claiming that the race of Anchises is almost divine, as is shown in the persons of Ganymedes and Tithonus.
  • 5. So Christ connecting the word with ω / μός. L. and S. give=δμοῖος, “common to all.”
অতিথি দ্বারা শনি, 31/01/2015 - 17:47 তারিখ সাবমিটার করা হয়
লেখকের মন্তব্য:
Collections with "Ὕμνος Εἲς Τήν ..."
Idioms from "Ὕμνος Εἲς Τήν ..."
See also
মন্তব্যসমূহ