Арлекино (Arlekino) (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements

Арлекино (Arlekino)

Върви каручката на стария Буо̀,
от град на град се нижат тъжни дни.
Каручката със скъсано платно
и куклите Мелѝ и Арлекин.
 
Арлекино беше дървено човече
в малкия театър на стария Буо.
Смееше се много публиката вечер
на издяланата кукла от дърво.
 
Арлекино, Арлекино! Арлекино без сърце!
Колко радости не знае дървеното ти лице…
 
В театъра на стария Буо
играеше принцесата Мели –
през старото окъсано платно
се вглеждаше във нея Арлекин.
 
Арлекино гледа всяка вечер плахо
стария Буо със молещи очи –
той едно сърце в него да издяла,
за да може да се влюби във Мели.
 
Арлекино, Арлекино! Арлекино без сърце!
Колко радости не знае дървеното ти лице…
 
Затрогнат от молбите му, Буо
веднъж го взе във своите ръце
и в твърдото безчувствено дърво
с длето издяла мъничко сърце.
 
Арлекин обикна куклата Мели
и в любов безкрайна нежно засия.
Той игра тъй, както никога преди,
но пламнал цял от обич, изгоря…
 
Арлекино, Арлекино! Ти от обич изгоря –
таз последна твоя роля публиката не разбра.
 
Върви каручката на стария Буо,
останал сам със куклата Мели –
над малко шепа пепел от дърво
той плачеше за своя Арлекин.
 
Арлекино, Арлекино! Ти от обич изгоря –
таз последна твоя роля публиката не разбра.
 
Арлекино, Арлекино! Ти от обич изгоря!
 
smilebgrusmilebgru দ্বারা রবি, 29/05/2011 - 22:10 তারিখ সাবমিটার করা হয়
OndagordantoOndagordanto সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন সোম, 22/04/2019 - 13:52
সাবমিটার এর মন্তব্য:

Текст: Васил Андреев
Музика: Емил Димитров
Аранжимент: Георги Костов

ইংরেজী অনুবাদ
Align paragraphs
A A

Arlekino ( Harlequin )

Go cart of the old man Buo ,
from city to city string sad days.
Cart with torn canvas
Melly dolls and Harlequin with him.
 
Harlequin was a wooden man
in the small theater of the old man Buo .
Laughing very much for public every evening
a doll carved from wood.
 
Harlequin , Harlequin !
Harlequin without heart !
How much joy does not know your tree face!
 
The theater of the old man Buo ,
game Princess is the Melly doll .
In the old tattered canvas
peering into her Harlequin .
 
Harlequin watch every night timidly
Buo old praying with eyes.
He's a heart in it to hew ,
to be able to fall in love with Meli .
 
Harlequin , Harlequin !
Harlequin no heart !
How much joy knows wooden face.
 
Moved by his pleading Buo ,
once took him in his arms.
In the first insensitive tree
carved with a chisel bit heart.
 
Harlequin doll loved Melly
and infinite love shone softly .
He played as well as never before
but blazing full of love burn .
 
Harlequin , Harlequin !
You burn with love ,
your pelvis last role audience does not understand.
 
Go cart the old Buo ,
left alone with the doll Melly .
Over small handful of wood ash
he cried out for a Harlequin .
 
Harlequin , Harlequin !
You burn with love ,
your pelvis last role audience does not understand.
 
ILMYMIKILMYMIK দ্বারা মঙ্গল, 03/09/2013 - 22:02 তারিখ সাবমিটার করা হয়
tonikotoniko এর অনুরোধের জবাবে যোগ করা হলো
লেখকের মন্তব্য:

Hope to have a time to do the better translation.

অনুবাদের উৎস:
"Арлекино (Arlekino)" এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী ILMYMIK
See also
মন্তব্যসমূহ