Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք) (টোঙ্গান অনুবাদ)

আর্মেনিয়

Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք)

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
 
Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
 
Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
 
Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։
 
SilentRebel83 দ্বারা বুধ, 07/11/2012 - 05:24 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Fary সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন বৃহস্পতি, 07/09/2017 - 16:07
Align paragraphs
টোঙ্গান অনুবাদ

Ko 'Etau Fonua 'O 'Ete Tamai

Ko 'etau fonua 'o 'ete tamai, tau'ataaina mo tafataha
'A ia ne tolonga kuonga ki kuonga
'A ia 'oku ui 'ene fānau
"Ko ha Haiasitane tau'ataaina mo tafataha."
 
Ko ee, 'e tokoua, ko ha fuka
'A ia na'a ku ngaaue'i 'o ngaohi mo ho'oku nima
Hala'ataa na'a ku mohe 'i he pō
Na'e fufulu au 'a e fuka mo e lo'imata 'a e kakai Haiasitane.
 
Mamata ki ai, ko lanu tokotolu
Ko ia ai ko e 'ilo'anga toputapu
Tuku ke ngingila ia ki he kaufili
Tuku ke tu'u ia ma'u ai pē ma'a 'a e naanau 'o Haiasitane.
 
'I he feitu'u kotoa pē, 'oku taha e mate
'E mate tu'otaha ha tama
Ka 'oku loto pē 'e ia
Te ne mate ia ma'a 'a e tau'ataaina 'o 'ene fonua.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
SilentRebel83 দ্বারা মঙ্গল, 05/06/2018 - 13:44 তারিখ সাবমিটার করা হয়
লেখকের মন্তব্য:

based from the English translation by L.injeyan

মন্তব্যসমূহ