Ballada o Franciszku Villonie (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
প্রূফরিডিং এর অনুরোধ
পোলিশ

Ballada o Franciszku Villonie

Nieraz grał głod na skrzypcach kiszek,
Po grudach mrozu gnała srogość –
Nieobcy troskom był o Franciszek
I szedł zwyczajną ludzką drogą:
Śmiał się do słońca, z bólu płakał
I nosił serce skute męką –
Jak niebieskiego karmił ptaka
Bóg swoją szczodrą, dobrą ręką.
 
Jak napełniony dzban pogodą
Szumiało życie – mocne wino,
Moszczem pachnąca była młodość
I coś ciągnęło ku dziewczynom.
I tarzał w życiu się Franciszek,
Nurzał jak w mokrej trawie wiosna,
Aż się rozlała w srebną ciszę
Pieśń burzą słodką i radosną.
 
A potem coraz bardziej jeszcze –
Aż w nim krzyczała tęskność życia
I serce zimne sparły kleszcze:
Tak mało szczęścia do wypicia!
Więc rzucił na dno Bóg Franciszka,
A potem oczy mu otworzył –
I tylko śmierć mu była bliska,
I tylko szeptał - - - Boże - Boże
 
Przesłanie
 
Mistrzu! Mrok zbrodni – tęczą jasną,
Gdy miłość w światło Bóg przemienia,
Więc gdy źrenice nasze zgasną,
Ty proś za nami odpuszczenia.
 
Hades21Hades21 দ্বারা শুক্র, 29/12/2017 - 16:26 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Hades21Hades21 সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন সোম, 01/01/2018 - 13:37
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs
A A

Ballade about Francois Villon

সংস্করণ: #1#2
More than once the hunger played on the violin of guts
Along the clods of ice chased the fury –
Not a stranger to worries was ho, Francois
And followed the usual human path:
He laughed to the sun, cried when in pain
And carried a heart chained in torment –
Like a blue bird
Fed him the God with his generous, kindly hand.
 
Like a jug filled with a good temper
Hummed the life – a strong wine,
The youth smelled of crushed grapes
And something pulled towards the girls.
And rolled in life Francois,
Dived like the spring into a wet grass,
Till the silver quietude was overflowed
By a song’s sweet and merry storm.
 
And later more and more –
Till screamed within him the yearning for life
And the heart was caught in cold tongs:
So little happiness to drink!
So to the bottom pitched God Francois,
And then his eyes opened –
And only death was close to him,
And only whispered - - -oh God - oh God
 
A message
 
Master! A murk of crime – into bright rainbow,
When love to light God changes,
So when our pupils will go out,
You ask in our name for forgiveness.
 
IsraelWuIsraelWu দ্বারা শনি, 14/12/2019 - 17:01 তারিখ সাবমিটার করা হয়
লেখকের মন্তব্য:

Sorry, because of a couple of empty lines after "A message" I have originally totally missed the last four lines. I add them now.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
"Ballada o Franciszku..." এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী IsraelWu
অনুগ্রহ করে "Ballada o Franciszku..." অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
Stanisław Ryszard Dobrowolski: সেরা 3
মন্তব্যসমূহ
IsraelWuIsraelWu    রবি, 15/12/2019 - 10:41

Sorry, I have missed last 4 lines after "A message". I added them now. :-(