Advertisements

গান

গানঅনুবাদসমূহঅনুরোধসমূহ
Allt är som förutসুইডিশইংরেজী
Dansa Pa Min Gravসুইডিশ
https://www.youtube.com/watch?v=ksGlF3kShM8
ইংরেজী
ফিনিশ
Det blir bättre senসুইডিশ
8
ইংরেজী
En Man Du Tyckte Omসুইডিশ
Så Mycket Bo Kaspers Orkester
ইংরেজী
পোলিশ
স্পেনীয়
En sländas andetagসুইডিশ
Hon är så sötসুইডিশ
På Hotell
ইংরেজী
I samma bilসুইডিশ
Hund
ইংরেজী
ফিনিশ
Innan allt försvinnerসুইডিশইংরেজী
ফিনিশ
স্পেনীয়
Innan klockan slagit tolvসুইডিশ
Samling
ইংরেজী
Leende med knivসুইডিশ
Hund
ইংরেজী
Mindre smakar merসুইডিশ
På Hotell
ইংরেজী
Undantagসুইডিশস্পেনীয়
Världens Ändeসুইডিশ
Så Mycket Bo Kaspers Orkester
ইংরেজী
সার্বীয়
Vi kommer aldrig att döসুইডিশইংরেজী #1 #2
ডেনিশ
মন্তব্যসমূহ