Bofors (Skyll inte på mig) (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
সুইডিশ

Bofors (Skyll inte på mig)

Kom inte här och skyll på oss,
säger jobbarna på Bofors.
Hus och kläder, bil och mat -
allting kostar varje dag.
Priserna går bara opp.
Vad skulle vi göra utan jobb?
Vi rår faktiskt inte för det.
Om inte vi jobbar
så är det nån annan som gör det.
 
Jag är oskyldig säger chefen.
Jag har bara ansvar för lönsamheten.
Världens alla företag
lyder under samma lag:
Äta, eller ätas opp.
Gå till botten eller va' på topp.
Framgång eller undergång -
det är det det handlar om.
Jag rår faktiskt inte för det.
Om inte vi tillverkar
så är det nån annan som gör det.
 
Långt bort i ett fjärran land
drar dödens ängel fram.
Sprider hunger nöd och brand
med svärdet lyftat i sin hand.
 
Aktieägaren värjer sig:
Det jag gör är väl helt OK;
Jag har satsat allt jag har,
pengarna måste jag ju få tillbaks.
Vapen säljer, det vet alla.
Priserna kan inte falla.
Jag rår faktiskt inte för det.
Om inte jag köper aktierna
är det nå'n annan som gör det.
 
Långt bort i ett fjärran land
skrider dödens ängel fram.
Sprider hunger nöd och brand
med svenska vapen i sin hand.
 
Statsministern ler kavat,
svaret är se'n länge klart:
Egen vapenproduktion
gör litet land till stark nation.
Kanonerna går åt som smör -
och det är faktiskt mer än vad smöret gör.
Skolor, vägar, sjukhussängar -
allting kostar stora pengar.
Jag rår faktiskt inte för det.
Om inte vi exporterar
så är det nån annan som gör det.
 
Långt bort i ett fjärran land
drar dödens ängel fram.
Sprider hunger svält å brand;
Svärdet blixtrar i hans hand
 
Men här har ingen gjort nåt fel;
Alla bara spelar dom samma spel:
Ingen skuld, ingen skam,
Alla bara pekar dom nån annanstans.
Från minsta kryp till högsta höns -
varenda en är pellejöns.
Vi rår faktiskt inte för det.
Om inte vi gör det
så är det nån annan som gör det.
 
Nej vi, rår faktiskt inte för det.
Om inte vi gör det
så är det nån annan som gör det [5x]
 
CeilCeil দ্বারা মঙ্গল, 07/11/2017 - 16:14 তারিখ সাবমিটার করা হয়
সাবমিটার এর মন্তব্য:

The original title of this song is "Bofors," with lyrics and and music by Mikael Wiehe.

AB Bofors is a Swedish arms manufacturer, located in Karlskoga. It was founded in 1646 as "Boofors." It produces a variety of guns and missiles.

Thanks to Maria Strand for her help editing this translation.

Align paragraphs
ইংরেজী অনুবাদ

Bofors (Don't blame me)

Don't come here and blame us,
the workers from Bofors say.
House and clothing, car, and food -
everything costs every day.
The prices only go up.
What should we do without jobs?
We are not at fault for it.
If we don't work
there are some others who will do it.
 
I am innocent, says the boss.
I have only responsibility for the profits.
The worlds businesses
obey the same laws:
Eat or be eaten up.
Go to the bottom or go to the top.
Success or failure -
It is what it is about.
We are not at fault for it.
If we don't manufacture
there are some others who will do it.
 
Far away in a distant land
the angel of death comes forth.
Spreads hunger, need, and fire
with the sword raised in his hand.
 
The shareholder defends himself:
What I am doing is completely OK;
I have invested everything I have,
I must get the money back.
Weapons sell, everyone knows.
The prices can't fall.
We are not at fault for it.
If I don't buy shares
there are some others who will do it.
 
Long away in a foreign land
The angel of death comes forth.
Spreading hunger, need, and fire
with the Swedish weapon in his hand.
 
The Prime Minister is smiling boldly,
the answer is then for a long time clear:
Their own weapon production
makes a little country into a strong nation.
Cannons sell well -
and it is actually more than what butter does.
Schools, roads, hospitals -
everything costs big money
We are not at fault for it.
If we don't export
there are some others who will do it.
 
Far away in a foreign land
The angel of death comes forth
Spreading hunger, need, and fire;
The sword flashes in his hand,
 
But here no one has done anything wrong;
Everyone only plays the same game
No blame, no shame.
Everyone only points at them somewhere else.
From the bottom to the head of the company -
every one is a clown.
We do not fault it.
If we don't do it
there are others who will.
 
No, we are not at fault for it.
If we don't do it
there are others who will. ( 5x)
 
CeilCeil দ্বারা মঙ্গল, 07/11/2017 - 16:14 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Björn Afzelius: সেরা 3
See also
মন্তব্যসমূহ