Bring Me to Life (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদ
A A

مرا به زندگی باز گردان

সংস্করণ: #1#2
تو چگونه می توانی در چشم های من همچون درهای باز خیره شوی؟
تو را به درون خودم راهنمایی می کنم
من کجا اینطور بی حس شده بودم؟
 
بدون روح
روح من جایی سرد خوابیده است
تا زمانی که تو آن جا پیدایش کنی و به سمت خانه راهنماییش کنی
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات بده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
 
حالا که می دانم بدون چه چیزی هستم
تو مرا تنها می گذاری
درون من نفس بکش و من را واقعی کن
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
بدون لمس تو در درون یخ زده ام
بدون عشقت، عزیزم
فقط تو زندگی در میان مرگ هستی
 
ظاهرا من هزاران سال خوابیده بودم
باید چشمانم را رو به همه چیز بگشایم
 
نگذار اینجا بمیرم
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا به زندکی باز گردان، مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
Tahmineh.EvanescenceTahmineh.Evanescence দ্বারা বুধ, 15/02/2012 - 19:17 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

Bring Me to Life

"Bring Me to Life" এর আরও অনুবাদ
ডাচ Guest
4
ফারসি Tahmineh.Evanescence
4
অনুগ্রহ করে "Bring Me to Life" অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
Evanescence: সেরা 3
See also
মন্তব্যসমূহ