Colors of the Wind (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদফারসি
A A

رنگ های باد

সংস্করণ: #1#2
میدانی که وحشی نادانم
و تو دنیا دیده ای
چنین باید باشد
اما هنوز نمی فهمم
اگر من نادان هستم
چرا چنین بسیار نمی دانی؟
ندانی...
 
فکر می کنی زمین برای تو است
مرده است و از تو اطاعت می کند
اما می دانم هر سنگ، درخت، موجودی
زندگی و روح و نام خودش دارد
 
فکر می کنی انسان هایی انسان اند
و آنها مثل تو می اندیشند
گر پی غریبه را تو بگیری
خواهی اموخت چیزها که ناآشنا بودند
 
هر‌گز شنیده ای گرگ چه برای ماه می خواند؟
سیاهگوش را دلیل نیشخند پرسیده ی؟
آیا با همه ی آوازهای کوه خوانده ای؟
با همه ی رنگ های باد کشیده ی؟
 
بیا بدویم از مسیر جنگلی
و توت های شیرین را بچشیم
بیا حظ کنیم از ثروت زمینی
و یک بار بهاشان را تو نپرس
 
رگبار و رود برادرانم هستند
جانوران و مرغان دوستانم اند
و همه ما با هم در ارتباطیم
در یک دایره، حلقه ای بی پایان
 
چنار چقدر بلند خواهد شد؟
گر آن را ببری هرگز نمی دانی!
 
و نخواهی شنید گرگ چه برای ماه می خواند
چه پوست سفید یا چه سرخ داشته باشیم
باید با همه ی آوازهای کوه بخوانیم
با همه ی رنگ های باد بکشیم.
 
شاید زمین از تو باشد
اما این زمین است فقط
تا با همه ی رنگ های باد بکشی
 
llovpu.strioldrllovpu.strioldr দ্বারা বৃহস্পতি, 20/10/2016 - 10:17 তারিখ সাবমিটার করা হয়
লেখকের মন্তব্য:

Decided to publish it. I'm far from a native speaker, but anyway that's my attempt of music translation.

Colors of the Wind

মন্তব্যসমূহ