In God we trust (ফিলিপিনো / তাগালোগ অনুবাদ)

Advertisements
ইংরেজী

In God we trust

In the book of Psalms chapter 56
King David wrote
In God whose word I praise
In the Lord whose word I praise
In God I trust
I will not be afraid
 
Sunrise over the moutain of freedom
As we are living and praying
Counting the blessings that fall
On us all
We go down
Into the valley before us
Singing and shouting a chorus
Wanting the armor of light that we lead, Lord
For we know that we are nothing without it,
Oh yea…
Over all in the hymn that make us stand…
 
(Chorus)
 
In God we trust,
 
For He is faithful
 
We put our hope in Him alone…
 
Through many valley,
 
God will sustain us,
 
Until the day… He brings us home…
 
So long, long is the road that we walk on,
On every journey we stay strong
If we are believers in love and the power
Of His hand now…
We can endure anything now
We know in our hearts, He is here now…
Lovingly, mercifully,
Watching over all the world…yea... yea...
When we’re fallin only He can save us... Oh yea
If we follow He will surely lead us on
He’ll lead us on…
 
hollyonamissionhollyonamission দ্বারা মঙ্গল, 02/12/2008 - 15:19 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Miley_LovatoMiley_Lovato সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন রবি, 24/09/2017 - 08:52
ফিলিপিনো / তাগালোগ অনুবাদফিলিপিনো / তাগালোগ
Align paragraphs
A A

Sa Diyos tayo umaasa't nagtitiwala

Sa aklat ng Awit kabanata 56
Isinulat ni Haring David
Pangako niyang binitiwa'y pinupuri ko nang lubos,
tanging sa iyo, umaasa't nananalig ako, O Diyos (2x)
May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot
 
Pagsikat ng araw sa bundok ng paglaya
habang tayo ay nabubuhay at nananalangin
Binibilang ang pagpapalang bumubuhos
sa ating lahat
Bumaba tayo sa libis
umaawit at sumisigaw
inaasam ang baluti ng liwanag
Dahil alam nating wala tayo kapag wala ito
O yea
Sa himnong ating pinaninindigan
 
Sa Diyos tayo umaasa't nagtitiwala
 
Dahil Siya ay tapat
 
Nasa Kanya lamang ang Ating pag-asa
 
Sa pamamagitan ng mga libis ng buhay
 
Pupunuin tayo ng Diyos
 
Hanggang sa araw na dalhin Niya lahat tayo sa Kanyang tahanan
 
Pagkahaba-haba ng daanang ating nilalakad
sa bawat paglalakbay pinagtitibay tayo
Kung tayo'y mananampatalaya sa pag-ibig at kapangyarihan
Ng kanyang kamay ngayon
Kaya nating tiisin ang kahit ano ngayon
Alam natin sa ating mga puso, nandito Siya
na may pag-ibig at kahabagan
Nanunuod sa lahat ng dako ng mundo... yea.. yea
Kung tayo ay yuyuko ililigtas Niya tayo... O yea
Kung susunod tayo pangungunahan Niya tayo
Pangungunahan Niya tayo
 
introvoyz041introvoyz041 দ্বারা সোম, 15/10/2012 - 07:31 তারিখ সাবমিটার করা হয়
"In God we trust" এর আরও অনুবাদ
ফিলিপিনো / তাগালোগ introvoyz041
মন্তব্যসমূহ