The Greatest (হিব্রু অনুবাদ)

Advertisements
হিব্রু অনুবাদহিব্রু
A A

הגדול ביותר

או הו, נגמר לי האויר, אבל לי
הו, יש לי סיבולת
או הו, רצה עכשיו, סוגרת את עיני
ובכן, הו, יש לי סיבולת
ו-או הו אני רואה עוד הר שצריך לטפס
אבל לי, יש לי סיבולת
ו-או הו, אני צריכה שתהיה לי עוד אהבה
כי לי, לי יש סיבולת
 
אל תוותרו; אני לא אוותר
אל תוותרו, לא לא לא
אל תוותרו; אני לא אוותר
אל תוותרו, לא לא לא
 
אני חופשיה להיות הכי טובה, אני חיה
אני חופשיה להיות הכי טובה פה הלילה, הכי טובה
הכי טובה, הכי טובה בחיים
הכי טובה, הכי טובה בחיים
 
ובכן, או הו, נגמר לי האויר, אבל לי
הו, יש לי סיבולת
או הו, רצה עכשיו, סוגרת את עיני
אבל לי, יש לי סיבולת
ו-הו כן, רצה אל הגלים מטה
אבל לי, יש לי סיבולת
ו-הו כן, רצה ואני מספיקה
ו-הו או, יש לי סיבולת
 
אל תוותרו; אני לא אוותר
אל תוותרו, לא לא לא
אל תוותרו; אני לא אוותר
אל תוותרו, לא לא לא
 
אני חופשיה להיות הכי טובה, אני חיה
אני חופשיה להיות הכי טובה פה הלילה, הכי טובה
הכי טובה, הכי טובה בחיים
הכי טובה, הכי טובה בחיים
 
הו, יש לי סיבולת
הו, יש לי סיבולת
הו, יש לי סיבולת
הו, יש לי סיבולת
 
הי, אני האמת
הי, אני החכמה של הנופלים; אני הנעורים
הי, אני הכי טוב, זו ההוכחה
הי, אני עובדת קשה, מתפללת קשה, משלמת חובות, הי
אני משתנה עם לחץ; אני משתף פעולה עם מאמץ
נפלתי פעמים; החזרה שלי הייתה מיוחדת
אכזבות יתפסו אותך, והמבקרים יבדקו אותך
אבל החזקים ישרדו; צלקת חדשה תברך אותך, אה
 
אל תוותרי (לא לא)
אני לא מוותרת (לא לא)
אל תוותרי, לא לא לא (לא)
אל תוותרו; אני לא אוותר
אל תוותרו, לא לא לא
 
אני חופשיה להיות הכי טובה, אני חיה
אני חופשיה להיות הכי טובה פה הלילה, הכי טובה
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו, לא לא לא)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו, לא לא לא)
 
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
הכי טובה, הכי טובה בחיים
(אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו; יש לי סיבולת)
 
অতিথিঅতিথি দ্বারা শনি, 03/12/2016 - 20:18 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

The Greatest

মন্তব্যসমূহ