Hijo de la Luna (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদফারসি
A A

فرزند ماه

کسی که نمیفهمد یک احمق است
افسانه میگوید که
یک زن کولی
ماه را مصرانه میخواهد تا زمان غروبش
با گریه، او بخواهد
که با یک کولی ازدواج کند
روزی میرسد
"تو مرد تیره پوست خود را خواهی داشت"
ماه کامل از آسمان صحبت میکند
"ولی در عوض
اولین پسر تو را میخواهم
که تو به آن جان دادی
چون هرکسی که فرزندش را قربانی کند
برای اینکه تنها نباشد
او را آنقدرها دوست نخواهد داشت"
 
Chorus:
 
ماه، تو میخواهی که مادر بشوی
ولی نمیتوانی پیدا کنی که چه کسی را دوست داشته باشی
این تو را تبدیل به یک زن خواهد کرد
به من بگو، ماه نقره ای،
چکار خواهی کرد
با فرزندی از گوشت و پوست
فرزند ماه
 
از مرد سبزه بچه ای به دنیا آمد
سفید مثل پشت قاقم,
با چشمانی خاکستری
بجای زیتونی
فرزند زال ماه
"لعنتی!
این بچه یک کولی نیست
و من درباره این موضوع ساکت نخواهم ماند!"
 
Chorus
 
مرد کولی که باور داشت به او بی احترامی و خیانت شده
سراغ همسرش رفت، با چاقویی در دست
"این بچه مال کیه?
تو حتما به من خیانت کردی!"
و او را تا حد مرگ زخمی کرد
و بعد او به اسکرابلند رفت
همراه با بچه در آغوشش
و او را درآنجا رها کرد
 
Chorus
 
و در زمانی از شب که ماه کامل است
این به معنی این است که بچه خوشحال است
و وقتی گریه میکند,
ماه افول میکند
که برایش گهواره ای شود
و وقتی گریه میکند,
ماه افول میکند
که برایش گهواره ای شود
 
mahta_ormavimahta_ormavi দ্বারা বুধ, 15/08/2012 - 17:23 তারিখ সাবমিটার করা হয়
SherminehShermineh এর অনুরোধের জবাবে যোগ করা হলো
স্পেনীয়স্পেনীয়

Hijo de la Luna

"Hijo de la Luna" এর আরও অনুবাদ
ফারসি mahta_ormavi
মন্তব্যসমূহ