Hit The Lights (ফারসি অনুবাদ)

ফারসি অনুবাদ
A A

نور باران شو

این همان پسری هست که هیچ وقت به او نمی گفتی "دوستت دارم"
 
این همان دختری هست که اجازه دادی برود
 
این همان کسی هست که آن روز در قطار او را دیدی
 
اما تو دست روی دست گذاشتی و او رفت
 
این همان هواپیمایی هست که می خواستی با آن به "وگاس" بروی
 
کار هایی که قسم خوردی قبل از مرگت حتما انجام خواهی داد
 
این همان شهری هست که در آن، منتظر ماندن برای او را دوست داشتی
 
اما توی لعنتی، ترسو تر از آن هستی که دلت را به دریا بزنی و پرواز کنی
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن، زنده شو!
 
به زمان اجازه بده تا تو را در آغوش بگیرد، امشب کنترلت را از دست بده
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن، زنده شو!
 
به زمان اجازه بده تا تو را در آغوش بگیرد، امشب کنترلت را از دست بده
 
به کلی گیج شده ای
 
همچنان سعی می کنی که این پیچیدگی ها از ذهنت بیرون کنی
 
این مبارزه ای هست که وقتی که هنوز پخته نشده بودی، درگیر آن بودی
 
این همان گذشته ای هست که برای تغییر دادن آن، داری خودت را به کشتن می دهی
 
این همه ی آن سرمایه ای هست که داری آن را ذخیره می کنی
 
وقتی که زندگی خوب می گذرد
 
این ها همه رؤیا های هستند که هیچ گاه به حقیقت نمی پیوندند
 
به خاطر این که توی لعنتی، ترسو تر از آن هستی که دلت را به دریا بزنی و پرواز کنی
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن، زنده شو!
 
به زمان اجازه بده تا تو را در آغوش بگیرد، امشب کنترلت را از دست بده
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن، زنده شو!
 
به زمان اجازه بده تا تو را در آغوش بگیرد، امشب کنترلت را از دست بده
 
جهان دیوانه ایست، همه را فراری می دهد
 
جهان کاملی است، وقتی که همه ی مسیر را طی می کنی
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن
 
پس بزن بریم...
 
همه ی مسیر رو! آره! بزن بریم...
 
روز و شب، از زمین تا آسمان
 
مردم به سلامتی ات می نوشند
 
می توانیم تا ابد برقصیم
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن، زنده شو!
 
به زمان اجازه بده تا تو را در آغوش بگیرد، امشب کنترلت را از دست بده
 
جهان دیوانه ایست، همه را فراری می دهد
 
جهان کاملی است، وقتی که همه ی مسیر را طی می کنی
 
نور باران شو، به موسیقی اجازه بده تا تو را به حرکت در آورد
 
امشب خودت را فراموش کن
 
edris1000edris1000 দ্বারা শনি, 07/01/2012 - 19:11 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুবাদের উৎস:
ইংরেজীইংরেজী

Hit The Lights

মন্তব্যসমূহ