I Love You (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদফারসি
A A

دوستت دارم

সংস্করণ: #1#2
.حتما حالا دیوونه شدم
 
.شاید زیادی غرق رویاهام هستم
 
،اما وقتی‌ بهت فکر می‌کنم
 
مشتاق میشم که دستهات رو روی
. تنم حس کنم
 
 
 
مشتاق میشم
واژه هایی رو که از خیلی قدیما
، گفته میشده
.درِ گوشت زمزمه کنم
 
واژه هایی که فقط تو باید بشنوی
 
.به شرطی که مال من باشی
 
 
 
ای کاش می‌تونستم برگردم به
. همون روزی که اولین بار دیدمت
 
وقتی‌ به چشمام نگاه کردی بایستی من (هم در جواب نگاهت)
. کاری میکردم
 
چون تا حالا دیگه اینو میدونم که تو هم حسی مشابه با حس من
. داری
 
و اگه کنارم دراز کشیده بودی این حرف‌ها رو درِ گوشت زمزمه
. می‌کردم
 
 
 
دوستت دارم، لطفا بگو که
 
تو هم منو دوست داری؛ این سه کلمه
 
می‌تونه زندگی‌ ما رو واسه همیشه
. عوض کنه
 
.و قول میدم تا ابد با هم باشیم
 
!تا ابد
 
 
 
پس امروز بالاخره نیرویی درونی بهم این جرات رو داد
 
.تا یکراست بیام درِ خونه ت
 
اما وقتی بالاخره میرسم درِ خونه ت
بدنم دیگه توان حرکت براش نمیمونه ؛
 
درست مثل هزاران باری که قبلا
. همینجوری شد
 
 
بعدش اون آقا بدون یک کلمه
. حرف، این نامه رو دستم داد
 
رو ش نوشته شده بود: بخونش امیدوارم این نامه باعث بشه که به
. قلبت راه پیدا کنم
 
 
دوستت دارم ؛ لطفا بگو که
 
تو هم منو دوست داری ؛ این ۳ کلمه
 
می‌تونه زندگی‌ مون رو واسه
. همیشه عوض کنه
 
بهت قول میدم که واسه همیشه با
. هم باشیم
 
!تا ابد
 
 
 
خب شاید محتاج کمی عشق و
! محبتم. آره درسته
 
شاید محتاج کمی‌ توجه هستم.
! آره درسته
 
و شاید من ( محتاج توجه و محبتم)و شاید تو و شاید تو و شاید تو هم‌ محتاج کسی هستی
. که تو رو بغل کنه
 
اگه این نیاز رو حس میکنی، (ازم ) بخواه و من اونجا پیشت خواهم
. بود
 
 
 
تورو دوستت دارم، لطفا بگو که
 
تو هم منو دوست داری ، این سه کلمه
 
می‌تونه زندگی‌ ما رو واسه همیشه
. عوض کنه
 
و قول میدم که واسه همیشه باهم
. باشیم
 
!تا ابد
 
 
 
!دوستت دارم
 
.لطفا بگو تو هم دوستم داری
 
لطفا، لطفا
 
بگو که تو هم منو دوست داری
 
!تا ابد
 
!عزیزم
 
با هم، با هم، واسه همیشه
 
!تا ابد
 
دوستت دارم.
 
من نوری میشم که
 
،با تشعشعی خیره کننده
 
.تو چشمهات خواهم درخشید
 
!عزیزم
 
مترجم:امیرسعید جمشیدنژاد او٘ل
 
امیرسعیدجمشیدنژاداول
Ameer Saeed JamshidnezhadAmeer Saeed Jamshidnezhad দ্বারা বৃহস্পতি, 26/10/2017 - 23:01 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

I Love You

মন্তব্যসমূহ