IndiaJiva - ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ (Abwoon D'Bashmaya)

Advertisements
Aramaic (Syriac Classical)/ট্রান্সলিটারেশন/ট্রান্সলিটারেশন 2
A A

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ (Abwoon D'Bashmaya)

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ
ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂
ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ
ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒ݂ܰܝܢ
 
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ, ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ
ܐܡܝܢ
 
Thomas222Thomas222 দ্বারা বুধ, 28/03/2018 - 18:34 তারিখ সাবমিটার করা হয়
EnjovherEnjovher সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন রবি, 30/12/2018 - 09:23
সাবমিটার এর মন্তব্য:
ধন্যবাদ!2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন

 

ভিডিও
IndiaJiva: সেরা 3
Collections with "ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ..."
অনুগ্রহ করে "ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ..." অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
মন্তব্যসমূহ
EnjovherEnjovher    মঙ্গল, 03/04/2018 - 03:56

I switched the lyrics and the transliteration.

Thomas222Thomas222    মঙ্গল, 03/04/2018 - 13:05

Thank you, but what about the English translation? The Lord's Prayer?

EnjovherEnjovher    মঙ্গল, 03/04/2018 - 17:12

Last night, when I switched the lyrics and the transliteration the only availabe translations were "Hebrew, Transliteration #1, #2", but there was no translation into English.
Did you submitted the translation to English?

Thomas222Thomas222    মঙ্গল, 03/04/2018 - 19:40

Someone else did, and I just helped arranging it in the correct format. But it's okay, I added the English translation. Thanks again Regular smile

EnjovherEnjovher    মঙ্গল, 03/04/2018 - 22:13

Mmm... It's weird! Because I looked for that translation and I couldn't find it, either as "unpublished" or "deleted". Maybe it's a bug. But thanks for notifying me, and you're welcome!. Regular smile