Italian Folk - O Maria, bela Maria

Advertisements
Piedmontese
A A

O Maria, bela Maria

“O Marìa, bela Marìa pijèrmi mi!”
“Come mai veuli ch'a fassa con doi marì, con doi
mari?”
 
“O Marìa, bela Marìa felo murì!”
“Come mai veuli ch'a fassa felo murì felo murì?”
 
“Ëndé 'nt l'òrt dël vòstër pàdar, j’é 'n sërpentin
o pijelo (e) ciapisselo fé dël bon vin fé dël bon vin”.
 
Vnirà a ca vòstr marì d'an campagna con tanta sèj.
 
“O Marìa, bela Marìa j’heu tanta sèj, j’heu tanta sèj!”
“Ëndé ’d là 'nti la credensa, j’é l'amolin beli pin ’d vin”.
 
“O Marìa, bela Marìa acsì torbolà”.
“A l’é 'l vin de l'àutra sèira ch' j’oma vansà ch' j’oma
vansà”.
 
Fantolin dinta na cun-a a l’ha ben parlà:
“O padre, del mio padre bivilo nen ch'a murirèj!
 
O madre, de la mia madre, bivilo voi!”
“Come mai veuli ch'a fassa, mi j’heu nen sèj, mi j’heu
nen sèj”.
 
“Con la ponta dla mia spadin-a lo bivirèj”.
A l’ha cominsà bèivni na gossa cambia color,
A l’ha buini in'àutra gossa, “m'arcmand a voi
m'arcmand a voi!”
 
GulalysGulalys দ্বারা রবি, 18/06/2017 - 00:49 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ধন্যবাদ!

 

Advertisements
ভিডিও
"O Maria, bela Maria" এর অনুবাদ
Italian Folk: সেরা 3
অনুগ্রহ করে "O Maria, bela Maria" অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
মন্তব্যসমূহ