Advertisements

গান

গানঅনুবাদসমূহঅনুরোধসমূহ
A bailarস্পেনীয়videoইংরেজী
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি #1 #2
ফরাসী #1 #2 #3 #4
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2 #3
হাঙ্গেরীয়
Besos de cenizaস্পেনীয়videoইংরেজী
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয়
জার্মান
তুর্কি #1 #2
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Contigo en la distanciaস্পেনীয়videoইংরেজী
তুর্কি
রাশিয়ান
Correস্পেনীয়videoইংরেজী
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
বুলগেরীয়
El lugarস্পেনীয়videoজার্মান
ফরাসী
রাশিয়ান
Equivocadaস্পেনীয়videoইংরেজী
ফরাসী #1 #2
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
বুলগেরীয়
Gracias por estarস্পেনীয়videoফরাসী
রাশিয়ান
হাঙ্গেরীয়
ইংরেজী
La Bikinaস্পেনীয়videoইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
রাশিয়ান
Mil besos por segundoইংরেজী, স্পেনীয়ইংরেজী
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
Nada fue un errorস্পেনীয়videoইংরেজী
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
No te quiero nadaস্পেনীয়videoইংরেজী
ফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Noche de pazস্পেনীয়videoফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
Pensándoteস্পেনীয়videoইংরেজী
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Que se pare el mundoস্পেনীয়videoইংরেজী
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয়
জার্মান
ডাচ
তুর্কি #1 #2
ফরাসী #1 #2
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Sonreír y amarস্পেনীয়videoইংরেজী
ক্রোয়েশীয় #1 #2
ডাচ
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Te quiero muchoস্পেনীয়ইংরেজী
ফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Tu tiempo es hoyস্পেনীয়ইংরেজী
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
Yo no creo en los hombresস্পেনীয়videoইংরেজী
ইতালীয়
ফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
Karol Sevilla featuring lyricsঅনুবাদসমূহ
Soy Luna (OST) - A rodar mi vidaস্পেনীয়video
Música en tí
ইংরেজী
কাতালান
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ #1 #2
ফরাসী #1 #2 #3 #4
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2 #3
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
হিব্রু
Soy Luna (OST) - Alasস্পেনীয়video
Soy Luna
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
ইতালীয় #1 #2 #3
কাতালান
ক্রোয়েশীয় #1 #2
গ্রীক
জার্মান
ডাচ #1 #2
তুর্কি #1 #2 #3
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয় #1 #2
হাঙ্গেরীয় #1 #2
হিব্রু
Soy Luna (OST) - Andaremosস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী
ইতালীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Borrar tu miradaস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
Ralph Breaks the Internet (OST) - El lugar [In This Place] (Latin Spanish)স্পেনীয়video
Ralph Breaks The Internet (ost)
ইংরেজী
তুর্কি
Soy Luna (OST) - Eresস্পেনীয়video
Soy Luna
ইংরেজী
ইউক্রেনীয় #1 #2
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি #1 #2
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2 #3 #4 #5 #6
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয়
সুইডিশ
হাঙ্গেরীয় #1 #2 #3
হিব্রু
Soy Luna (OST) - La vida es un sueñoস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয় #1 #2
গ্রীক #1 #2
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Soy Luna (OST) - Modo amarস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী
গ্রীক
জার্মান #1 #2
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Gastón Vietto - Modo Amarস্পেনীয়video
Elenco de Soy Luna
জার্মান
Soy Luna (OST) - Música en tiস্পেনীয়video
Música en tí
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
ক্রোয়েশীয় #1 #2
গ্রীক
জার্মান
ডাচ #1 #2
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3 #4
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2 #3
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Nada me podrá pararস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
হিব্রু
Soy Luna (OST) - No te pido muchoস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী
ইতালীয়
গ্রীক #1 #2
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Qué más daস্পেনীয়video
Música en tí
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
ইতালীয়
গ্রীক
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3 #4 #5
রাশিয়ান #1 #2 #3
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
হিব্রু
Soy Luna (OST) - Quédateস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক #1 #2
জার্মান
ডাচ
তুর্কি #1 #2
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Soy Luna (OST) - Si lo sueñas claroস্পেনীয়videoইংরেজী
গ্রীক
জার্মান
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
হিব্রু
Soy Luna (OST) - Siempre juntosস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2 #3
রোমানিয়ন #1 #2 #3
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Soy Luna (OST) - Sin fronterasস্পেনীয়video
Música en tí
ইংরেজী
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয়
Soy Luna (OST) - Sobre ruedasস্পেনীয়video
Soy Luna
ইংরেজী #1 #2
ইতালীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2 #3
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Sólo para tiস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3 #4
বুলগেরীয় #1 #2
রাশিয়ান
রোমানিয়ন #1 #2 #3
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Solo tu [Qué más da]ইতালীয়, স্পেনীয়video
Soy Luna
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
স্পেনীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Soy yoস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক #1 #2
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2 #3
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Tu cárcelস্পেনীয়video
Modo amar
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Soy Luna (OST) - Tutto è possibile [Alas]ইতালীয়videoইংরেজী
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
স্পেনীয়
Soy Luna (OST) - Un mundo idealস্পেনীয়videoগ্রীক
জার্মান
ডাচ
ফরাসী
বুলগেরীয়
রাশিয়ান
রোমানিয়ন
সার্বীয়
Soy Luna (OST) - Vives en míস্পেনীয়video
La vida es un sueño
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক #1 #2
জার্মান
ট্রান্সলিটারেশন
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2 #3
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয় #1 #2
Soy Luna (OST) - Vueloস্পেনীয়video
Música en tí
ইংরেজী
ইতালীয়
ক্রোয়েশীয়
গ্রীক
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
ফরাসী #1 #2
বুলগেরীয়
রাশিয়ান #1 #2
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Karol Sevilla also performedঅনুবাদসমূহ
Thalía - Equivocadaস্পেনীয়video
Primera Fila (2009)
ইংরেজী #1 #2
ইতালীয়
কোরিয়ান
ক্রোয়েশীয় #1 #2
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী #1 #2
ফারসি
রোমানিয়ন #1 #2
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Coti - Nada fue un errorস্পেনীয়videoইংরেজী
জার্মান
রোমানিয়ন
হাঙ্গেরীয়
মন্তব্যসমূহ
Daiana ValentinaDaiana Valentina    বুধ, 29/03/2017 - 16:16

Karol Itzitery Piña Cisneros este numele întreg al actriţei şi cântăreţe mexicane care joacă rolul protagonistei în seria argentineană "Soy Luna". Ea este născută pe data de 9 noiembrie 1999, şi este cunoscută sub numele de scenă Karol Sevilla.
Karol trăieşte în Mexic şi are un frate mai mic.
Ea şi co-starul Ruggero Pasquarelli cântă împreună tema de deschidere a seriei "Alas", dar şi în turneele de promotie din "Soy Luna".
Ea şi Lionel Ferro sunt cei mai buni prieteni.
Ea învaţă limba engleză, la fel cum este arătat într-un video alături de Lionel Ferro în care vorbeşte în engleză.
Hobby-urile ei sunt cântatul, actoria şi dansul.
Mâncarea ei preferată este enchilada şi sushi.
Culorile ei preferate sunt roz şi galben.
Animalul ei preferat este ţestoasa.
Numerele ei prefeerate sunt 6 şi 9.
Ziua preferată din săptămână este Sâmbăta.
Tipurile ei preferate de muzică sunt electroni şi pop.
Anotimpul ei preferat este vara.
Karol şi-a creat canalul ei pe YouTube pe data de 26 ianuarie 2016.
Sportul ei preferat este înotul.
Unul dintre actorii ei preferaţi este Robert Downey Jr.