Advertisements

গান

গানঅনুবাদসমূহঅনুরোধসমূহ
10 minuter (för mig själv)সুইডিশvideo
Verkligen
ইংরেজী
ডেনিশ
ফরাসী
স্পেনীয়
18:29-4সুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2 #3 #4 #5
জার্মান
পোলিশ
স্পেনীয়
2000সুইডিশSwedish (dialects)
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
তুর্কি
পোলিশ
স্পেনীয় #1 #2
400 Slagসুইডিশvideo
Du & jag döden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
স্পেনীয়
747সুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
747(eng)ইংরেজীজার্মান
সুইডিশ
999সুইডিশvideo
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2 #3
ইউক্রেনীয়
ইতালীয়
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Alla mot allaসুইডিশইংরেজী
জার্মান
স্পেনীয়
Allt har sin tidসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Alphaসুইডিশvideoইংরেজী
জার্মান
Andromedaসুইডিশইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Ansgar & Evelyneসুইডিশvideo
The Hjärta & Smärta EP
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
Ärlighet respekt kärlekসুইডিশvideo
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Att presentera ett svinসুইডিশইংরেজী
Avtryckসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী
জার্মান
Bas riffসুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Before it all endsইংরেজীসুইডিশ
Beredd på alltসুইডিশvideo
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
স্পেনীয়
Berg & dalvanaসুইডিশ
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
স্পেনীয়
Berlinসুইডিশvideo
Tillbaka till samtiden
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
রাশিয়ান
লাত্ভীয়
স্পেনীয়
Beskyddarenসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
Bianca (eng)ইংরেজী
Isola (English Version)
সুইডিশ
Bianca.সুইডিশইংরেজী #1 #2 #3
কাতালান
জার্মান
স্পেনীয়
Blåjeans.সুইডিশইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
স্পেনীয়
Celsiusসুইডিশ
Isola
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
Celsius (eng)ইংরেজী
Isola (English Version)
সুইডিশ #1 #2
Chansসুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
সার্বীয়
Columbusসুইডিশvideo
Tillbaka Till Samtiden
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
লাত্ভীয়
সার্বীয়
স্পেনীয়
Cowboysসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
Cowboys (english version)ইংরেজীvideo
Hagnesta Hill
সুইডিশ
Decemberসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Den andra sidanসুইডিশ
Tigerdrottningen
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয়
Den döda vinkelnসুইডিশvideo
Du & jag döden
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
ডাচ
পোলিশ
সার্বীয়
Den osynlige mannenসুইডিশ
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
Den sista sångenসুইডিশ
Då som nu för alltid
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
হাঙ্গেরীয়
Den vänstra strandenসুইডিশ
Då som nu för alltid
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
Det finns inga ordসুইডিশইংরেজী #1 #2 #3 #4 #5
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
হাঙ্গেরীয়
Det kanske kommer en förändringসুইডিশvideo
Generation Ex EP
Swedish (dialects)
ইংরেজী
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Din enda vänসুইডিশইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Din skuggaসুইডিশইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
স্পেনীয়
Döda dagarসুইডিশ
Kent
ইংরেজী
Dom andraসুইডিশvideo
Vapen & Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3
ইউক্রেনীয়
চেক
জার্মান
ডেনিশ
পোলিশ
ফরাসী
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Dom som försvannসুইডিশvideo
The hjärta & smärta EP
Asturian
ইংরেজী #1 #2
ইতালীয়
জার্মান
ফরাসী
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয় #1 #2
Du är ångaসুইডিশ
Du & jag döden
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
Du var min arméসুইডিশvideo
Du & Jag döden (2005)
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
রাশিয়ান
Duettসুইডিশ
Vapen & Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Egoistসুইডিশvideo
CD Single
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
গ্রীক
জার্মান
পর্তুগীজ
পোলিশ
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয় #1 #2
Elefanterসুইডিশvideo
Tillbaka Till Samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
লাত্ভীয়
স্পেনীয়
Eleverসুইডিশ
747 - Single
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Eliteসুইডিশ
Vapen och ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3
Elvisসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
রাশিয়ান
Elvis (eng)ইংরেজী
Isola (English Version)
সুইডিশ
En helt ny karriär IIসুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
En himmelsk drogসুইডিশAsturian
ইংরেজী #1 #2
কাতালান
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
En timme en minutসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী
জার্মান
Ensam lång väg hemসুইডিশvideo
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান #1 #2
ডাচ
পোলিশ
Ensamhetenসুইডিশ
Röd
ইংরেজী
পোলিশ
ফরাসী
Ensammast i Sverigeসুইডিশ
Tillbaka till Samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান #1 #2
পোলিশ
লাত্ভীয়
Ett år utan sommarসুইডিশইংরেজী #1 #2
Ett tidsfördriv att dö förসুইডিশ
Hagnesta Hill
ইংরেজী
পোলিশ
Falska profeterসুইডিশ
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Färger på nattenসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী
জার্মান
স্পেনীয়
FFফরাসী, সুইডিশvideo
Vapen & ammunition
Asturian
Swedish (dialects)
ইংরেজী #1 #2 #3
কাতালান
জার্মান
ডাচ
পোলিশ #1 #2
ফরাসী
ফিনিশ
সার্বীয়
সুইডিশ
স্পেনীয়
Flen/Parisসুইডিশ
The Hjärta & Smärta EP
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
Förlåtelsenসুইডিশ
Då som nu för alltid
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Frankসুইডিশ
kent
ইংরেজী
জার্মান
Gamla Ulleviসুইডিশ
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Generation Exসুইডিশ
Tillbaka Till Samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
লাত্ভীয়
সার্বীয়
Gigiসুইডিশvideo
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Glasäpplenসুইডিশ
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
স্পেনীয়
Gliderসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Glider (eng)ইংরেজী
Isola (English Version)
জার্মান
সুইডিশ
Godhetসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী
ইউক্রেনীয়
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয়
Gravitationসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Gummibandসুইডিশইংরেজী
Halkaসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Håll ditt huvud högtসুইডিশইংরেজী
জার্মান
Håll i migসুইডিশজার্মান
Hänsynসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
স্পেনীয়
Hjärtäসুইডিশvideo
Röd
Asturian
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয়
Hur jag fick dig att älska migসুইডিশ
Vapen & ammunition
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
idioterসুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
রাশিয়ান
স্পেনীয়
If You Were Hereইংরেজীvideo
Isola (English Version)
তুর্কি
স্পেনীয়
Indianerসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Ingen kommer att tro digসুইডিশ
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
Ingen kunde röra ossসুইডিশvideo
Ingen kunde röra oss - Single
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
Ingentingসুইডিশvideo
Tillbaka Till Samtiden
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
রাশিয়ান
লাত্ভীয়
সার্বীয়
স্পেনীয়
Ingenting någonsinসুইডিশ
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
Innan allting tar slutসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
ফরাসী
স্পেনীয় #1 #2
Innan himlen faller nerসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Insekterসুইডিশ
Hagnesta Hill
ইংরেজী
জার্মান
স্পেনীয়
Isis & Bastসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
স্পেনীয়
Ismaelসুইডিশ
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান #1 #2
হাঙ্গেরীয়
Istället för ljudসুইডিশ
Verkligen
ইংরেজী
Jag ser digসুইডিশvideo
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফারসি
স্পেনীয়
Jag vill inte vara räddসুইডিশ
Kent
ইংরেজী #1 #2
Järnspökenসুইডিশইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
Je suis un kilomètreফরাসী
Panorama (2009)
ইংরেজী
তুর্কি
Kallt kaffeসুইডিশইংরেজী
Kärleken väntarসুইডিশvideo
Vapen & Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
ডেনিশ
ফরাসী
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Kevlar Soulইংরেজী
Hagnesta Hill (English Version)
সুইডিশ
Kevlarsjälসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Klåparenসুইডিশvideo
Du Och Jag Döden
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
রাশিয়ান
স্পেনীয়
Kräm (så nära får ingen gå)সুইডিশvideo
Verkligen
ইংরেজী #1 #2
ফরাসী
Krossa alltসুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
স্পেনীয়
Kungen är dödসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
টোঙ্গান
পোলিশ
রাশিয়ান
লাত্ভীয়
স্পেনীয়
La Belle Epoqueসুইডিশইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
তুর্কি
পোলিশ
ফরাসী
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয় #1 #2
Lämnarসুইডিশইংরেজী
Längesen vi sågsসুইডিশইংরেজী
Längtan Skala 3:1সুইডিশইংরেজী
জার্মান
Låt dom kommaসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
তুর্কি
Lifesaversইংরেজী
Isola (English Version)
সুইডিশ
Livrädd med stilসুইডিশইংরেজী
Livräddarenসুইডিশ
Isola
ইংরেজী #1 #2
LSD, någon?সুইডিশ
Tillbaka till Samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
লাত্ভীয়
লিথুয়েনীয
স্পেনীয়
Mসুইডিশvideo
Max 500
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
স্পেনীয়
Månadens erbjudandeসুইডিশ
Hjärta & Smärta EP
ইংরেজী
Mannen i den vita hattenসুইডিশইংরেজী
Mannen i den vita hatten (16 år senare)সুইডিশইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Mannen i den vita hatten (16 år senare) [med extraverser]সুইডিশ
Du och jag döden
ইংরেজী
Max 500সুইডিশvideo
Du och jag döden
ইংরেজী
জার্মান
ফরাসী
Métropolitainফরাসীvideo
Panorama (2009)
ইংরেজী
তুর্কি
Min världসুইডিশvideo
Tillbaka till Samtiden
ইংরেজী #1 #2
পোলিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Minimalenসুইডিশ
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
সার্বীয়
Mirageসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
ডাচ
তুর্কি
পোলিশ
সার্বীয়
স্পেনীয় #1 #2
Music Non Stopইংরেজীvideo
Hagnesta Hill (English Version)
তুর্কি
সুইডিশ
স্পেনীয়
Musik non stopসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
Asturian
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Nålens ögaসুইডিশvideoইংরেজী
পোলিশ
När det blåser på månenসুইডিশvideo
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
স্পেনীয়
Nattpojken & Dagflickanসুইডিশvideo
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
Nihilistenসুইডিশvideoইংরেজী
Nollসুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Nostromoসুইডিশ
Best of
ইংরেজী #1 #2 #3
পোলিশ
স্পেনীয়
Ögonসুইডিশvideoইংরেজী
জার্মান
সার্বীয়
Om du var härসুইডিশvideo
Isola
Swedish (dialects)
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয় #1 #2
Om du visste vad du villeসুইডিশvideo
Best of
ইংরেজী #1 #2
পোলিশ
ফরাসী
স্পেনীয়
Om gyllene årসুইডিশvideoইংরেজী
Önskar att någon...সুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
Oprofessionellসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2
OWCসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2
OWC (eng)ইংরেজীvideo
Isola (English Version)
সুইডিশ
På Driftসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2 #3
পোলিশ
স্পেনীয়
På nära hållসুইডিশvideoইংরেজী
Palace & Mainসুইডিশvideo
Du och jag döden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
Pärlorসুইডিশvideo
Vapen & Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3 #4 #5
ইউক্রেনীয়
জার্মান
ডাচ
পোলিশ
ফরাসী #1 #2
সার্বীয়
স্পেনীয়
Passagerareসুইডিশvideo
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Petroleumসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
স্পেনীয়
Pojken med hålet i handenসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Revolt IIIসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী
লাত্ভীয়
Revolt III (eng)ইংরেজী
Hagnesta Hill (English Version)
সুইডিশ
Rödljusসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Romeo återvänder ensamসুইডিশvideo
Du & jag döden
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Rosor & palmbladসুইডিশ
Du & jag döden
ইংরেজী
ইতালীয়
জার্মান
পোলিশ
Ruta 1সুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী
জার্মান
স্পেনীয়
Saker man serসুইডিশvideo
Isola
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
Silverসুইডিশvideo
Best of
ইংরেজী #1 #2
পোলিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Simmarenসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Sjukhusসুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2
পোলিশ
রাশিয়ান
Skisser för sommarenসুইডিশvideo
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Skogarnaসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
পোলিশ
সার্বীয়
Skyll inte ifrån digসুইডিশvideo
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Slutsatsসুইডিশইংরেজী #1 #2
জার্মান
Sockerসুইডিশvideo
Vapen & Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
Som vattenসুইডিশvideo
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
Sömnenসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2 #3
ইউক্রেনীয়
জার্মান
লাত্ভীয়
Spökstadসুইডিশvideo
B-Sidor 95-00
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
স্পেনীয়
Stanna hos migসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
লাত্ভীয়
Stenbrottসুইডিশvideo
Kent
ইংরেজী #1 #2
Stop me June (Little Ego)ইংরেজীvideo
Hagnesta Hill (English Version)
জার্মান
Stoppa Mig Juni (Lilla Ego)সুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
জার্মান
ট্রান্সলিটারেশন
পোলিশ
Sundance Kidসুইডিশvideo
Vapen och Ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Svart Snöসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
ইতালীয়
জার্মান
পোলিশ
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Svarta Linjerসুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2
পোলিশ
Sverigeসুইডিশvideo
Vapen & ammunition
ইংরেজী #1 #2 #3
ইউক্রেনীয়
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয়
Tänd Påসুইডিশ
Jag är inte rädd för mörkret
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
স্পেনীয়
Taxmannenসুইডিশ
Röd
ইংরেজী #1 #2 #3
রাশিয়ান
Team buildingসুইডিশvideo
En plats i solen
ইংরেজী #1 #2
জার্মান #1 #2
Tennsoldaterসুইডিশvideo
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
তুর্কি
পর্তুগীজ
Terapiসুইডিশvideo
Best of
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
রাশিয়ান
স্পেনীয় #1 #2
The King is deadইংরেজী
Hagnesta Hill (English Version)
সুইডিশ
Things she saidইংরেজীvideo
Isola (English Version)
সুইডিশ
Thinnerসুইডিশvideo
Verkligen
ইংরেজী
জার্মান
পোলিশ
Tick tackসুইডিশ
Columbus Single
ইংরেজী
Töntarnaসুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Unprofessionalইংরেজীvideo
Isola (English Version)
সুইডিশ
Utan dina andetagসুইডিশvideo
B-sidor 95–00
ইংরেজী #1 #2 #3 #4 #5 #6
ইউক্রেনীয়
গ্রীক
জার্মান
ডেনিশ
তুর্কি
পর্তুগীজ
পোলিশ
ফরাসী
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
হাঙ্গেরীয়
হিব্রু
Vad två öron klararসুইডিশvideo
Kent
ইংরেজী #1 #2 #3
জার্মান
Våga vara räddসুইডিশইংরেজী #1 #2 #3
ফিনিশ
লাত্ভীয়
Välgärningar & illdådসুইডিশvideo
Du och jag döden
Swedish (dialects)
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
Vals för satan (din vän pessimisten)সুইডিশvideo
Röd
ইংরেজী #1 #2 #3 #4
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
Var är vi nuসুইডিশvideo
Tigerdrottningen
Asturian
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
ডাচ #1 #2
পোলিশ
ফিনিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Varje gång du möter min blickসুইডিশvideo
En plats i solen
Swedish (dialects)
ইংরেজী #1 #2
ইউক্রেনীয়
জার্মান
Velvetইংরেজীvideo
Isola (English Version)
সুইডিশ
Verkligenসুইডিশইংরেজী
Vi är för alltidসুইডিশvideo
Då som nu för alltid
ইংরেজী
জার্মান
পর্তুগীজ
পোলিশ
স্পেনীয়
Vi är inte längre därসুইডিশvideoইংরেজী #1 #2
গ্রীক
জার্মান
পোলিশ
ফরাসী
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Vi kan väl vänta tills imorgonসুইডিশvideo
Verkligen
ইংরেজী
Vi mot världenসুইডিশvideo
The Hjärta & Smärta EP
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
Vid din sidaসুইডিশvideo
Tillbaka till samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
ফরাসী
লাত্ভীয়
Vinter17সুইডিশপোলিশ
Vinternoll2সুইডিশvideoইংরেজী #1 #2
কাতালান
জার্মান
তুর্কি
পোলিশ
সার্বীয়
স্পেনীয়
Vintervilaসুইডিশvideo
Vapen & ammunition
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
পোলিশ
Visslarenসুইডিশvideo
Hagnesta Hill
ইংরেজী #1 #2
Vy från ett luftslottসুইডিশvideo
Tillbaka till samtiden
ইংরেজী #1 #2
জার্মান
লাত্ভীয়
We need to eatইংরেজীvideo
B-Sidor 95-00 (eng)
সার্বীয়
সুইডিশ
Kent featuring lyricsঅনুবাদসমূহ
Ensemble - Sa raison d'êtreফরাসীvideoইংরেজী
Kent also performedঅনুবাদসমূহ
Ida Redig - Kärleken Väntarসুইডিশvideo
Petra Marklund - Musik Non Stopসুইডিশvideoফরাসী
Carolina Wallin Pérez - Utan dina andetagসুইডিশvideo
Pärlor och svin
হাঙ্গেরীয়
Linus Svenning - Utan Dina Andetagসুইডিশvideoইংরেজী
মন্তব্যসমূহ