Kill Everybody (আলবেনীয় অনুবাদ)

আলবেনীয় অনুবাদআলবেনীয়
A A

Vras Gjithken

Unë dua të vras gjithken në botë
D-A-S-H-U-R-I D-A-S-H-U-R-I oh
Unë dua të ta ha zemren
Unë dua të vras gjithken në botë
D-A-S-H-U-R-I D-A-S-H-U-R-I oh
Unë dua të ta ha zemren
 
Unë dua të vras gjithken në botë
 
Unë dua të vras unë
 
Unë dua të vras gjithken në botë
D-A-S-H-U-R-I D-A-S-H-U-R-I oh
Unë dua të ta ha të ta ha
Unë dua të vras gjithken në botë
 
Unë dua të vras unë
 
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
Unë dua të vras
 
Translation by Albaniana. If you ever want to republish this translation, please ask for permission first and cite me as the author. Lyrics are protected by copyright./Përkthimi nga Albaniana. Në qoftse ndonjëherë doni të ripublikoni këtë përkthim, të lutem pytni për leje para dhe me citoni si autoria. Tekstet janë mbrojtur nga e drejta e autorit.
AlbanianaAlbaniana দ্বারা রবি, 22/01/2017 - 15:00 তারিখ সাবমিটার করা হয়
f.a.f.a. এর অনুরোধের জবাবে যোগ করা হলো
ইংরেজীইংরেজী

Kill Everybody

মন্তব্যসমূহ