Advertisements

গান

গানঅনুবাদসমূহঅনুরোধসমূহ
Aldrig bli som förrসুইডিশইংরেজী
গ্রীক
Alla vill till himmelen men ingen vill döসুইডিশ
Sjung
ইংরেজী
গ্রীক
স্পেনীয়
Ängeln i rummetসুইডিশ
Tolkningar
Swedish (dialects)
ইংরেজী
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Bara få va mig självসুইডিশইংরেজী #1 #2
গ্রীক
ডাচ
ডেনিশ
পর্তুগীজ
ফরাসী
ফিনিশ
রাশিয়ান
স্পেনীয়
Behåll ditt huvudসুইডিশ
Kristaller
Swedish (dialects)
ইংরেজী
রাশিয়ান
Big City Loveইংরেজী
Me And Simon
জার্মান
ফারসি
রাশিয়ান
সার্বীয়
Bjurö klubbসুইডিশ
Me and Simon
ইংরেজী
গ্রীক
Bostadsansökanসুইডিশ
Laleh
ইংরেজী
Call on meইংরেজী
Prinsessor
গ্রীক
রাশিয়ান
সার্বীয়
Colorsইংরেজী
Colors
ইতালীয়
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
সুইডিশ
স্পেনীয়
Dark shadowইংরেজী
Colors
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Der yek goscheফারসি
Laleh
ইংরেজী
ট্রান্সলিটারেশন
Det är vi som bestämmer (Vem har lurat alla barnen)সুইডিশ
Prinsessor
ইংরেজী
স্পেনীয়
Du följer med migসুইডিশ
Sjung
ইংরেজী
Elephantইংরেজী
Sjung
ইতালীয়
গ্রীক
জার্মান
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
সুইডিশ
স্পেনীয়
En stund på jordenসুইডিশ
Colors
Swedish (dialects)
ইংরেজী #1 #2
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Far har lärt migসুইডিশ
Prinsessor
ইংরেজী
Fardaফারসি
Me and Simon
Tajik
ইংরেজী
গ্রীক
ট্রান্সলিটারেশন
Forgive Me If I Hurt Your Heartইংরেজীফরাসী
সার্বীয়
হাঙ্গেরীয়
Goliatসুইডিশ
Colors
ইংরেজী #1 #2 #3
গ্রীক
ফরাসী
সার্বীয়
স্পেনীয়
Han tuggar kexসুইডিশ
Laleh
ইংরেজী
গ্রীক
স্পেনীয়
Hide Awayইংরেজী
Laleh
সার্বীয়
স্পেনীয়
How Wrongইংরেজীসার্বীয়
In the cometইংরেজীইতালীয়
রাশিয়ান
Ingenting Att Förloraসুইডিশইংরেজী
গ্রীক
সার্বীয়
স্পেনীয়
Just nu!সুইডিশ
Så Mycket Bättre
ইংরেজী
গ্রীক
সার্বীয়
Kom Tildaসুইডিশইংরেজী
Kristallerসুইডিশ
Kristaller
ইংরেজী
গ্রীক
স্পেনীয়
Lär mig omসুইডিশ
Me and Simon
ইংরেজী
Live Tomorrowইংরেজীফারসি
সার্বীয়
Mammaসুইডিশ
Prinsessor
ইংরেজী
গ্রীক
Mysteriesইংরেজীসার্বীয়
Nationইংরেজী
Me And Simon
ইতালীয়
ফারসি
På gatan där jag borসুইডিশ
Sjung
ইংরেজী
গ্রীক
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Prinsessorসুইডিশ
Prinsessor
ইংরেজী
গ্রীক
সার্বীয়
Rosesইংরেজী
Me And Simon
ইতালীয়
ফারসি
Samuelইংরেজী
Sjung
ইতালীয়
রাশিয়ান
Simon Saysইংরেজীচীনা #1 #2
তুর্কি
সুইডিশ
Sjungসুইডিশ
Sjung
ইংরেজী
গ্রীক
Snöসুইডিশ
Me & Simon
ইংরেজী
গ্রীক
সার্বীয়
স্পেনীয়
Solen och dagenসুইডিশ
Colors
ইংরেজী
গ্রীক
সার্বীয়
Some die youngইংরেজী
Sjung
গ্রীক
জার্মান
ট্রান্সলিটারেশন
ডাচ
তুর্কি
পর্তুগীজ
ফরাসী
ফারসি
ফিনিশ
রাশিয়ান
সার্বীয়
সুইডিশ #1 #2
স্পেনীয়
Speaking of truthইংরেজী
Colors
গ্রীক
সার্বীয়
Stars alignইংরেজী
Colors
গ্রীক
রাশিয়ান
সার্বীয়
Storebrorসুইডিশ
Laleh
ইংরেজী
গ্রীক
Swayইংরেজী
Colors
রাশিয়ান
সার্বীয়
সুইডিশ
Esperanto
Tack Förlåtসুইডিশইংরেজী
tusen bitarসুইডিশইংরেজী
Vårens första dagসুইডিশ
Sjung
ইংরেজী
ইতালীয়
জার্মান
ডেনিশ
তুর্কি
ফরাসী
রাশিয়ান
সার্বীয়
স্পেনীয়
Waterইংরেজী
Forgive but not forget (single)
রাশিয়ান
সার্বীয়
What You Wantইংরেজী
Sjung
রাশিয়ান
Who Started Itইংরেজীগ্রীক
সার্বীয়
Workইংরেজী
Laleh also performedঅনুবাদসমূহ
Mariette - Ängeln i rummetসুইডিশ
মন্তব্যসমূহ