Nganasan

Translations to and from
শিল্পীগানভাষাসমূহ
SilentRebel83Motherইংরেজী → Nganasan
Valentina KosterkinaДеркуптиэ нюо бəлы | Derkuptiè nûo bəlyNganasan → ফরাসী
Ekaterina KosterkinaКундә нанә люмкүӈанду”? | Kundә nanә lûmkuŋanduɣ?Nganasan → ফরাসী
Nganasan FolkСитəбы бəлы Халауди" сяӡуты"ə | Sitəby bəly Halaudiɣ sâðutyɣəNganasan → রাশিয়ান
Nganasan FolkСолатӱи" ӈааӈку (ситəбы бəлы) | Solatüiɣ ŋaaŋku (sitəby bəly)Nganasan → রাশিয়ান
Nganasan FolkТəə чухəгӱəны мунудюə | Təə čuhəgüəny munudûəNganasan → রাশিয়ান
Den'čude MirnykhKәйӈәйся | KәjŋәjsâNganasan → ফরাসী
Syku JarockajaӇонәнә бәлы | ŋoŋәnә bәlyNganasan → ফরাসী
Syku JarockajaМәнә тәнә әрәкәрәмәны мәнюнтүм | Mәnә tәnә әrәkәrәmәny mәnûtümNganasan → ফরাসী