Niuafo'ou

Translations to and from
শিল্পীগানভাষাসমূহ
Non/Disney Fandubs'Oku 'i Moana [I Am Moana]Niuafo'ou → ইংরেজী
Non/Disney FandubsTe ke 'ilo 'oku ke [Know Who You Are]Niuafo'ou → ইংরেজী
Non/Disney FandubsTe u sio (Reprise) [How Far I'll Go (Reprise)]Niuafo'ou → ইংরেজী
Non/Disney FandubsTe u sio [How Far I'll Go]Niuafo'ou → ইংরেজী