Layla (আর্মেনিয় অনুবাদ)

Advertisements
প্রূফরিডিং এর অনুরোধ
আর্মেনিয় অনুবাদআর্মেনিয়
A A

Լեյլա

Ի՞նչ կանես, եթե մնաս մենակ
Եվ ոչ ոք քեզ չսպասի
Շատ երկար էս փախչել ու թաքնվել
Գիտես, միակ մեղավորը դա քո հիմար հպարտությունն է
 
Լեյլա, ես ծնկի եմ եկել քո առաջ
Լեյլա, սիրելիս խնդրում եմ քեզ
Լեյլա, սիրելիս հանգստացրու ինձ
 
Ես փորձել եմ քեզ սփոփել
Երբ քո նախկինը լքեց քեզ,
Ես հիմարաբար սիրահարվեցի քեզ,
Եվ իմ ամբողջ աշխարհը գլխի վրա շուռ եկավ
 
Արի դուրս գանք այս իրավիճակից
Քանի դեռ ամբողջովին չեմ գժվել
Խնդրում եմ մի ասա, որ երբեք ելքը չենք գտնի
Մի ասա, որ իմ ամբողջ սերը զուր էր
 
Լեյլա, ես ծնկի եմ եկել քո առաջ
Լեյլա, սիրելիս խնդրում եմ քեզ
Լեյլա, սիրելիս հանգստացրու ինձ
 
Amalia KhachatrianAmalia Khachatrian দ্বারা শনি, 15/04/2017 - 08:38 তারিখ সাবমিটার করা হয়
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
ইংরেজীইংরেজী

Layla

মন্তব্যসমূহ