Má Ukolébavka [My Lullaby] (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
চেক

Má Ukolébavka [My Lullaby]

Spinkej Kovu spinkej
A měj vzletné sny.
Budoucnost máš královskou
Pohrávej si s ní.
 
Vyhnaly mě, špinily mě,
Byla jsem tak bezradná.
To co proved mi ten tyran
Se nezapomíná.
 
Ale sen tvůj ať je sladký,
Vždyť se zrodil v hlavě mé.
Ukonejší srdce matky,
Která náhle šťastná je.
 
Slyš Simbu smrt mu láme vaz.
V mých spárech dcerka pláče zas!
Ty hrozné nářky jsou teď mou
Ukolébavkou!
 
Najít slova odpuštění,
Po tom toužily mé rty.
Je tu ovšem drobný problém,
Že jsou na živu ty skety.
 
Kovu vyhrál úkol těžký,
Simbu zahnat na strom smí.
K trůnu dospěchá byť pěšky,
Jde s ním nenávist a my!
 
Ať slyší Kovu píseň mou,
Tu kvílivou a vražednou.
Mé symfonie smrti jsou
Ukolébavkou!
 
Zhynul Scar, však Zira pomstí ho.
Už ví co udělá.
Kovu budeš zabijákem,
Tvoje duše bude zlá!
 
Spi jen skunku malá...
Ehm, chci říct: Spinkej zlato dál.
Spi ať svaly pevné máš,
Vždyt ty budeš král!
 
Už bubny duní ze všech stran
A můj syn řve: ,,Já jsem tu pán!''
Ta slova pomsty
Sladká jsou.
 
Kovu budeš vládnout
Bleskům nad hlavou
 
Smeteš z nebe hvězdy
Svou vlajkou krvavou
Si uspán královskou
Ukolébavkou!
 
TheLionKingOSTTheLionKingOST দ্বারা সোম, 11/06/2018 - 23:20 তারিখ সাবমিটার করা হয়
FaryFary সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন সোম, 03/09/2018 - 19:01
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs
A A

My Lullaby

Sleep, Kovu, sleep
And have poetic dreams
You have a royal future
Play with it
 
They banished me, vilified me
I was so helpless
What that tyrant did to me
Cannot be forgotten
 
But let your dream be sweet
It was born in my head
It will comfort the heart of a mother
Who is suddenly happy
 
Listen to Simba, the death is breaking his neck
His daughter is crying in my claws
Those terrible wailings are my
Lullaby!
 
To find the words of forgiveness
My lips longed for it
But there is a little problem
That those scumbags are alive
 
Kovu won a hard task
He can chase Simba away to the tree
He will rush to the throne on foot
The hate and we are with him!
 
Let Kovu hear my song
The wailing and deadly one
My symphonies of death are
Lullaby!
 
Scar died, but ZIra will revenge him
She knows what she will do
Kovu, you will be a killer
Your soul will be evil!
 
Sleep, you little skunk...
Ehm, I meant: Sleep, honey
Sleep so your muscles will be strong
You will be a king!
 
The drums are rumbling from every side
And my son roars: I am the master here!
Those words of revenge
Are sweet
 
Kovu you will rule
To the lightnings above head
 
You will wipe off the stars from the sky
With your bloody flag
Lull to sleep with this royal
Lullaby!
 
HanyuleHanyule দ্বারা রবি, 23/12/2018 - 13:58 তারিখ সাবমিটার করা হয়
"Má Ukolébavka [My ..." এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী Hanyule
মন্তব্যসমূহ