Mama (ট্রান্সলিটারেশন)

Advertisements
ট্রান্সলিটারেশন
A A

Мама (кириллическая транслитерация)

সংস্করণ: #1#2
тайм трэвл ичонюн нёнэ хэ
чумэ мичё омма хоричирыль чолламэччи
аппа пандэедо мэиль таллёдыль ттэ
аранготачжи анко
чиуочжущин ккумэ чогакпэ
бат моллаччи оммае кын потэми
пёльчё иннын чирымгиль анин
пичыль чуин и ккуме киль
(олуэйз) мунчжее мони омонин кёльгук
(гоу эуэй) тачиро ираро кащёссочжонуаро
тыннын оммае
моксоринын монмёнхаго
киок нанын гон
кыттэ оммае канинами нэген пёнуагу
чонмалло
ккок сонгонэягеттаго кёльщимаго
кы тачим ханаро
чигымэ адылло
 
хэй мама
ичжен нэге кидэдо дуэ ончжена ёпэ
хэй мама
нэге аккимопщи
чущёккие почиммогиокке
хэй мама
ичжен адыльнэми мидымён дуэ усымён дуэ
хэй мама
 
хэй мама эо
хэй мама
айм сори мама
ханыль катын ыне ичжен арасо мама эо
 
хэй мама
соу сэнкс мама
нэге пиуа сари туэочжущёсо мама
 
киокхэ мам?
мунындон хичинкы пичибан
продыуэи рэсторан
качжон уихэ ту паль ттуинын петеран
щильпэнын сонгонэ омони омони
кырон ёльчжонгуа сонщимыль пэуо
уонна би уонна би
ичже надо орыни туэль ттэ
сэссаге кын корыми ткэоккие
ккочи туэо кыдэманэ ккоткири тульке
ю уокин он уэй уэй уэй
 
хэй мама
ичжен нэге кидэдо дуэ ончжена ёпэ
хэй мама
нэге аккимопщи
чущёккие почиммогиокке
хэй мама
ичжен адыльнэми мидымён дуэ усымён дуэ
хэй мама
 
хэй мама
 
сэсаныль ныккиге хэчжун
кыдэга мандырочжун сум
оныльттара мундык
то анго щипын пум
ттан уи кы муощи нопта харио
ханыль мит кы муощи нопта харио
очжик хана омма сони яксок
кыдэнын ёнуонан наманэ плацэбо
 
ай лав мам
 
хэй мама
ичжен нэге кидэдо дуэ ончжена ёпэ
хэй мама
нэге аккимопщи
чущёккие почиммогиокке
хэй мама
ичжен адыльнэми мидымён дуэ усымён дуэ
хэй мама (мама)
 
хэй мама (мама)
 
хэй мама
ичжен нэге кидэдо дуэ ончжена ёпэ
хэй мама
нэге аккимопщи
чущёккие почиммогиокке
хэй мама
ичжен адыльнэми мидымён дуэ усымён дуэ
хэй мама
 
хэй мама
хэй мама
 
Каждый перевод сделан мной, иногда прибегаю к помощи друзей.
Спасибо всем, кто не проходит мимо них )))
Vesna7НикаVesna7Ника দ্বারা মঙ্গল, 15/08/2017 - 05:19 তারিখ সাবমিটার করা হয়

Mama

মন্তব্যসমূহ