Mamma Mia (ফারসি অনুবাদ)

ফারসি অনুবাদ
A A

ماما میا

সংস্করণ: #1#2
نمی دانم چند وقت است که مرا فریب داده ای
 
باید ذهنم را آماده ی پایان می کردم
 
به من نگاه کن، آیا چیزی یاد گرفته ام؟
 
نمی دانم چطور، اما ناگهان کنترلم را از دست دادم
 
تنها با یک نگاه تو، صدای زنگی را میشنوم که می نوازد
 
فقط یک نگاه دیگر کافیست تا همه چیز را فراموش کنم
 
ماما میا، در این جا، من دوباره می روم
 
چگونه می توانم در برابر تو مقاومت کنم؟
 
ماما میا، آیا این نشان می دهد که دوباره،
 
چقدر دلم برایت تنگ شده؟
 
بله، قلبم شکسته است
 
از روزی که جدا شده ایم، افسرده ام
 
چرا به تو اجازه دادم بروی؟
 
ماما میا، حالا واقعا می دانم
 
هرگز نمی توانم به تو اجازه ی رفتن بدهم
 
از کار هایی که انجام می دادی، ناراحت و عصبانی بودم
 
تعداد دفعاتی را که به تو گفتم ما به انتها رسیده ایم، نمی توانم بشمارم
 
وقتی که رفتی، وقتی که در را با شدت کوبیدی،
 
فکر کردم می دانی که، نمی توانی برای مدتی طولانی، دور بمانی
 
می دانی که مانند قبل قوی نیستم
 
تنها با یک نگاه تو، صدای زنگی را میشنوم که می نوازد
 
فقط یک نگاه دیگر کافیست تا همه چیز را فراموش کنم
 
ماما میا، در این جا، من دوباره می روم
 
چگونه می توانم در برابر تو مقاومت کنم؟
 
ماما میا، آیا این نشان می دهد که دوباره،
 
چقدر دلم برایت تنگ شده؟
 
بله، قلبم شکسته است
 
از روزی که جدا شده ایم، افسرده ام
 
چرا به تو اجازه دادم بروی؟
 
ماما میا، حتی اگر گفتم:
 
«خداحافظ، یا مرا اکنون ترک کن یا هیچ وقت!»
 
ماما میا، آن تنها نمایشی بود که در آن نقش بازی می کردیم
 
خداحافظی برای همیشه نبود
 
ماما میا، در این جا، من دوباره می روم
 
چگونه می توانم در برابر تو مقاومت کنم؟
 
ماما میا، آیا این نشان می دهد که دوباره،
 
چقدر دلم برایت تنگ شده؟
 
بله، قلبم شکسته است
 
از روزی که جدا شده ایم، افسرده ام
 
چرا به تو اجازه دادم بروی؟
 
ماما میا، حالا واقعا می دانم
 
هرگز نمی توانم به تو اجازه ی رفتن بدهم
 
edris1000edris1000 দ্বারা বৃহস্পতি, 05/01/2012 - 19:23 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুবাদের উৎস:
ইংরেজীইংরেজী

Mamma Mia

মন্তব্যসমূহ