Kaszëbsczi Himn (পোলিশ অনুবাদ)

Advertisements
Kashubian

Kaszëbsczi Himn

Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Më z Niemcama wieczi całé
Krwawé wiedlë wòjnë.
Wòlné piesnië wiedno brzmiałë
Bez górë i chòjnë.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Przëszedł Krzëżôk w twardi blasze,
Pólëł wsë i miasta,
Za to jegò cepë nasze
Grzmôcëłô lôt dwasta.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Nas zawòłôł do swi rotë
Pòlsczi król Jadżełło,
Téj w niemiecczich karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Gdze król Kadzmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniotłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Czej rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Më żesmë jich kapùzama
Z Pùcka wënëkalë.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Krzëżã swiãtim przëżegnóné
Séc, seczera, kòsa,
Z tim Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti,
Co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti
Wróg nóm długò szkòdzył.
 
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Płaczą matczi nad sënama
Płaczą dzys dzewice,
Hola, jesz je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.
 
Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Anna Elsa J.Anna Elsa J. দ্বারা বুধ, 11/09/2019 - 19:14 তারিখ সাবমিটার করা হয়
পোলিশ অনুবাদপোলিশ
Align paragraphs
A A

Marsz Kaszubski

Tam gdzie Wisła od Krakowa
W polskie morze płynie
Polska wiara, polska mowa
Nigdy nie zaginie.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
My z Niemcami wieki całe
Krwawe wiedli wojny
Wolne pieśni zawsze brzmiały
Poprzez góry i sosny.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Przyszedł Krzyżak w twardej blasze,
Palił wsie i miasta,
Za to jego cepy nasze
Grzmociły lat dwasta 2
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Nas zawołał do swej roty
Polski król Jagiełło,
Wtedy w niemieckich karkach gnaty3
Trzeszczały aż miło.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Gdzie król Kazimierz gnał Krzyżaka?
Gnał go pod Chojnice!
By go zgniotły, jak robaka,
Kaszubskie konnice.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Kiedy z razu okrętami
Szwedzi najechali,
My ich kapuzami4
Z Pucka wyganiali.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Krzyżem świętym przeżegnane
Sierp, siekiera, kosa,
Z tym Kaszub w piekle stanie,
Diabłu utrze nosa.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Nasz Stanisław Kostka święty,
Co się u nas rodził,
Nie dopuści, by zawzięty
Wróg nam długo szkodził.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
Płaczą matki nad synami
Płaczą dziś dziewice,
Hola, jest jeszcze Bóg nad nami
Dał (nam) cepy, konnice.
 
Ref. Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
  • 1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Nigdy nie zginą Kaszubi.
  • 2. "Dwieście" w liczbie mnogiej. W języku polskim nie używa się już liczby podwójnej. "Dwieście" to jej nieświadoma pozostałość
  • 3. kości
  • 4. Nakrycie głowy, tzw. kapuza.
Anna Elsa J.Anna Elsa J. দ্বারা বুধ, 11/09/2019 - 19:21 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুবাদের উৎস:
মন্তব্যসমূহ