Papi (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদ
A A

پاپی

بگذار تمام حرارتت جاری شود
تا وقتی که او با من است، حالم خوب است
با او، احساس می کنم تاج بر سر دارم
تمام تلاشم را می کنم تا او احساس غرور کند
 
خانم های زیبا!
اگر شما عشقتان را به دست آوردید، من هم به دست می آورم
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
دست هایت را ببر بالا، برای عشقت برقص، اگر برایت مهم است
دست هایت را ببر بالا
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
رقص من می درخشد
حتی اگر او کنارم نباشد
مطمئن باشد که می درخشم
مطمئنم که همه می دانند
 
خانم های زیبا!
اگر شما عشقتان را به دست آوردید، من هم به دست می آورم
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
دست هایت را ببر بالا، برای عشقت برقص، اگر برایت مهم است
دست هایت را ببر بالا
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
قدم بردار
موهایت را بریز روی صورتت
همه ی غصه ها می روند
اگر او برقصد
جمعیت را کنار بزن
برای پاپی برقص
 
(اسپانیایی)
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
دست هایت را ببر بالا، برای عشقت برقص، اگر برایت مهم است
دست هایت را ببر بالا
 
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
بدنت را تکان بده، بدنت را تکان بده
برای پاپی برقص
 
edris1000edris1000 দ্বারা সোম, 09/01/2012 - 10:06 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুবাদের উৎস:
ইংরেজীইংরেজী

Papi

মন্তব্যসমূহ
atherosatheros    শনি, 24/02/2018 - 16:40

The source lyrics have been updated. Please review your translation.