Advertisements

গান

Pauline Lan
গানঅনুবাদসমূহঅনুরোধসমূহ
一見鍾情 (Yī jiàn zhōng qíng)চীনাvideo
三心二意 (Sān xīn èr yì)চীনাvideo
愛我到今生 (Ài wǒ dào jīn shēng)চীনাvideo
我的溫柔只有你看得見 (Wǒ de wēn róu zhǐ yǒu nǐ kàn dé jiàn)চীনাvideo
《我的溫柔只有你看得見》專輯 (1992)
ইংরেজী
濃妝搖滾 (Nóng zhuāng yáo gǔn)চীনাvideo
Pauline Lan featuring lyricsঅনুবাদসমূহ
Da Mouth - Funky那個女孩 (Funky nà gè nǚ hái)চীনাvideo
「有事嗎?」(2015)
মন্তব্যসমূহ