Perfect (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদফারসি
A A

کامل

من برای من عاشق شدم
عزیزم، فقط شیرین است
از رهبری من تبعیت کن
خُب من یک دختر پیدا کردم
زیبا و شیرین
من هرگز آن را نمی شناختم
تو کسی بودی که منتظرم بودی
 
چون ما فقط بچه بودیم وقتی عاشق شدیم
نمی دونیم اون چه بود
من این بار تورور ازدست نمی دهم
عزیزم، فقط به من آرامش ببخش
قلب تو همه چیز من هستم
و تو در چشمانت منو نگه داشتی
 
عزیزم، من رقصی در تاریکی هستم
با تو بین آغوش من
پابرهنه روی چمن
گوش دادن به آهنگ مورد علاقه مون
هنگامی که تو گفتی که آشفته نگاه می کنی
من زیر لب زمزمه کردم
اما تو شنیدی:
عزیزم، امشب خیلی کامل به نظر میرسی
 
خُب من یک زن پیدا کردم
قوی تر از هر کسی که میشناسم
او در رویاهای من سهیم شده
امیدوارم روزی
من در خانه اش سهیم باشم
من عشق را پیدا کردم
برای بدوش گرفتن بیشتر اسرارم
برای بدوش گرفتن عشق، برای بدوش گرفتن بچه های خود ما
 
ما هنوز بچه هستیم، اما خیلی عاشقیم
باهمه شانس ها مبارزه می کنیم
من می دانم که این بار همگی خوب هستیم
عزیزم، فقط دستم را نگه دارم
دختر منباش ، من مرد تو میشم
آینده ام رو در چشمان تو میبینم
 
عزیزم، من رقصی در تاریکی هستم
با تو بین آغوش من
پابرهنه روی چمن
گوش دادن به آهنگ مورد علاقه مون
وقتی که تو را در آن لباس دیدم
ببین ، خیلی زیبا شدی
این سزاوار نیست
عزیزم، امشب خیلی کامل به نظر میرسی
 
عزیزم، من رقصی در تاریکی هستم
با تو بین آغوش من
پابرهنه روی چمن
گوش دادن به آهنگ مورد علاقه مون
من به آنچه که می بینم ایمان دارم
حالا من می دانم که یک فرشته رو دیدم
و او امشب کامل به نظر می رسد
این سزاوار نیست
تو امشب کامل به نظر میرسی
 
sahar khandelsahar khandel দ্বারা বুধ, 06/12/2017 - 14:09 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

Perfect

"Perfect" এর আরও অনুবাদ
ফারসি sahar khandel
Ed Sheeran: সেরা 3
Idioms from "Perfect"
মন্তব্যসমূহ