Pyeremirie (Перемирие) (ভিয়েতনামী অনুবাদ)

Advertisements

Pyeremirie (Перемирие)

Две не равных половины спорят во мне
Выбирай себе любимый тьму или свет
Ещё пять секунд молчанья и меня нет
В этой вселенной
Выбирай себе любимый тьму или свет
А они ведь не делимы выбора нет
Это вовсе не молчанье это ответ
И он неизменный
А мы всегда спорим
Кто прав кто виновен
Прервись на полу слове
 
припев:
А я хочу перемирия
А я прошу перемирия
Кто без тебя в этом мире я
Расскажи как внутри помирить
Две половины души
А я хочу премирия
А я прошу перемирия
Кто без тебя в этом мире я
Расскажи как внутри помирить
Две половины души
А я прошу перемирия
 
А давай с тобою скинем этот запрет
Виноватых и безвинных среди нас нет
Хочешь я тебе открою главный секрет
Или не хочешь
Две неравных половины спорят во мне
Выбирай себе любимый тьма или свет
Это вовсе не молчанье это ответ
Без многоточий
А мы всегда спорим
Кто прав кто виновен
Прервись на полу слове
 
А я хочу перемирия
А я прошу перемирия
Кто без тебя в этом мире я
Расскажи как внутри помирить
Две половины души
А я хочу премирия
А я прошу перемирия
Кто без тебя в этом мире я
Расскажи как внутри помирить
Две половины души
А я прошу перемирия
 
vilmar_juniorvilmar_junior দ্বারা শনি, 14/12/2013 - 18:02 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ScieraSciera সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন শুক্র, 31/01/2014 - 13:57
ভিয়েতনামী অনুবাদভিয়েতনামী
Align paragraphs
A A

Ngừng Bắn

Hai nửa đối nghịch trong tôi đang giằng xé nhau
Anh hãy chọn đi, tối hoặc sáng
Năm phút im lặng nữa là tôi
Sẽ rời khỏi vũ trụ này
Anh hãy chọn đi, tối hoặc sáng
Và vì chúng không thể tách rời, nên không thể chọn
Đó hoàn toàn không phải im lặng – đó là câu trả lời
Anh ấy không thay đổi
Và chúng tôi giằng co với cô
Ai đúng, ai sai
Hãy tạm ngưng cuộc chiến, và
 
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
 
Và hãy cùng dỡ bỏ những lệnh cấm đã áp đặt lên anh
Chúng ta không có tội, cũng không vô tội
Tôi sẽ cho anh biết bí mật lớn nhất của tôi nếu anh muốn
Trừ phi anh không muốn
 
Anh hãy chọn đi, tối hoặc sáng
Và vì chúng không thể tách rời, nên không thể chọn
Đó hoàn toàn không phải im lặng – đó là câu trả lời
Mà không có dấu chấm
Và chúng tôi giằng co với cô
Ai đúng, ai sai
Hãy tạm ngưng cuộc chiến, và
 
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
 
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi muốn ngừng bắn
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
Tôi là ai nếu vắng anh trên đời
Hãy nói tôi biết làm sao để giải hòa hai nửa linh hồn bên trong
Và tôi yêu cầu ngừng bắn
 
Pham HoangPham Hoang দ্বারা বুধ, 28/10/2015 - 10:07 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Pham HoangPham Hoang সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন বুধ, 19/09/2018 - 16:28
মন্তব্যসমূহ